Аутсорсинг индустрията се среща с Общината, бизнеса и университетите в Бургас

На 27 юли 2015 г., понеделник, от 14.00 ч в Заседателна зала на Община Бургас ще се състои среща на аутсорсинг индустрията в България с общината, бизнеса и университетите в Бургас.

Срещата се организира от Българската аутсорсинг асоциация и Община Бургас и е в резултат на амбицията на Асоциацията създаде и задълбочи партньорството с общините, университетите и местния бизнес, и да работи за развитието на градовете в България в партньорство с местната власт, както се работи с община Бургас.

Целта на събитието е да събере заедно и да започне изграждането на връзки между всички заинтересовани страни в развитието на Бургаски регион и град Бургас, да начертае възможностите за създаването на нови работни места за младите хора в региона и да задържи завършващите университета, като им се предостави възможност за кариера и висококвалифицирана работа в Бургас, да създаде и поощри бизнес контактите на аутсорсинг фирмите и Асоциацията с фирмите, предоставящи услуги на сектора.

В срещата ще вземат участие Димитър Николов, кмет на община Бургас; Стефан Бумов, председател на УС на Българска аутсорсинг асоциация; Илия Кръстев, член на УС, отговарящ за образованието и професионалното развитие на Българска аутсорсинг асоциация, представители на университетите в Бургас, БТПП – Бургас и Търговско-индустриална камара – Бургас.

Ще бъдат дискутирани възможностите за привличане на фирми от сектора и перспективите за развитие на индустрията в Бургаски регион.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!