Асфалтират новата вътрешна магистрала на “Меден рудник”

Започна асфалтирането на новата вътрешна магистрала в к-с „Меден рудник“ – така наречената Източна районна артерия. Вече е положен първият слой в участъка от кръстовището при бензиностанция „Лукойл“ до храмовия комплекс „Свети Николай“. Днес фирмата изпълнител фрезова стария асфалт по дългото 500 метра шосе към Битака, подготвяйки и него за заливане с новото покритие.

Строителството на Източна районна артерия е мащабенпроект, който ще разтовари движението в комплекса и хората от целия „Меден рудник“ ще имат възможност по-бързо да се придвижват до центъра на града и обратно.

„Реконструкция на Източна районна артерия“ е част от изпълнението на Лот 2 на проект „Интегриран градски транспорт“ ДБФП № BG161PO001/1.5-01/2010/01, изпълняван от Община Бургас в качеството й на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Извършва се рехабилитация на участъка от кръстовището при Битака до бензиностанция „Лукойл“. Тя включва подмяна на бордюри, ремонт на тротоарни настилки, цялостно преасфалтиране на улицата, като ще се изгради велоалея от страната на зона „Б“.

От бензиностанция „Лукойл“ до бул. „Захари Стоянов“ ще се изгради нов път с дължина 1 километър. Габаритът на улицата включва две платна за движение с по три ленти по 3.50 м. Разделителният остров ще е с променлива ширина – от 1.75 м. до 2.4 м., решен със зелена площ. В дясната страна ще се изгради нова велоалея с ширина 2 м. При кръстовището с бул. „Захари Стоянов“ ще се оформи зелен остров и ще бъде монтирана светофарна уредба.

Междувременно териториалният директор Магдалена Манолова съобщи, че е приключило напълно изграждането на обслужващата инфраструктура около новия плувен комплекс в „Меден рудник“. Освен уличните платна, е прокарана велоалея и е построен допълнителен външен паркинг с 20 места.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!