Асансьор ще води хора с увреждания до подземния паркинг

Докато не се финализира работата по площада пред храм „Св. св. Кирил и Методий” и не заработи паркинга, все ще има въпроси за задаване относно изпълнение на проекта, срокове, проблеми… Община Бургас дава отговор на някои питания, отнасящи се за надземната част на паркинга.

Отговорът гласи:

„Изграденият обем представлява аварийно стълбище и 2 обслужващи асансьора за достъп на хора с увреждания, възрастни хора и майки с колички от паркинга до надземната част. В него са вместени и всички въздуховоди за вентилация, за да не нарушават площадното пространство.

Обектът се намира на 4 м. от сградата на близкото училище и е с височина около 4,20 м. В северната част е предвидена декоративна пергола с вертикално озеленяване. Без да е възложител и изпълнител, Община Бургас настоя в работния проект допълнително да бъде намален обемът на тази надземна част, което беше изпълнено.”

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!