Арх. Веселина Илиева: Програмата за саниране ще снижи енергийните разходи на домакинствата безвъзмездно, втори такъв шанс те няма да имат

– Госпожо Илиева, за да осигури финансиране, програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради поставя условие да бъде регистрирано сдружение на собствениците в цялата сграда. Считате ли, че големите бургаски блокове, с по над 100 апартамента, ще успеят да отговорят на това изискване?

Не смятам, че ще бъде лесно, но всички заедно трябва да го направим възможно . Фактът, че за съвсем кратък срок имаме повече от 300 заявени желания показва интерес от страна на хората. Нашата задача сега е да помогнем на представите на етажните собствености да убедят съседите си, че това е шанс, който няма да им бъде даден втори път. Програмата дава възможност сградите, строени по индустриален способ с повече от 36 бр. жилища,да бъдат обновени със 100% безвъзмездно финансиране. Необходимо е единствено собствениците на всяка сградата да пожелаят да получат тази помощ като заявят намеренията си и регистрират сдружение на собствениците.Сдружението на собствениците ги представлява при кандидатстване за включване в програмата. Всичко останало ще свърши общината. На собствениците по време на целия процес ще бъде оказване помощ от специалисти в общината. Дейностите по подготовката на изходни данни,обследването на сградите с изготвяне на технически паспорт и енергийно обследване,дейностите по проектиране и изпълнение на строително-монтажните дейности ще бъдат изцяло безплатни за собствениците.Собствениците на жилища следва да декларират съгласие и да осигурят достъп до жилищата си за да стане възможно изпълнението на необходимите дейности. Ако го направят, те безвъзмездно ще получат по-добра среда за обитаване, ще намалят разходите си за енергия, жилищните комплекси в Бургас ще добият нова визия и ще станат приятно място за живеене.
Собствениците на сгради и самостоятелни обекти в сгради имат задължение да поддържат собствеността си,полагайки грижи и разходвайки собствени средства. Тази програма дава прекрасна възможност сега със 100% безвъзмездно финансиране това да се случи.

– Ще стигне ли финансирането за всички блокове в страната, които се нуждаят от саниране?

Програмата обхваща всички 264 общини и принципът е състезателен. Тези, които първи имат готовност, първи ще бъдат финансирани.
Община Бургас се стреми да бъде първенец и повече сгради за по-кратък период да бъдат санирани. Иска ни се и в тази програма да изпреварим другите общини. Искаме повече наши съграждани да имат по-добри условия за живот,повече сгради да придобият съвременен собствен облик.

– Как ще убедите хората да побързат с решението?

Започваме работа първо с гражданите, които вече са заявили желание. Администрацията е готова да обяснява на всеки и да го убеди, че неговия интерес е защитен. Правим всичко възможно, за да уведомим жителите на Бургас за предимствата на тази програма. Актуалната информация е качена в сайта на общината, провеждаме срещи с гражданите, по райони се работи и директно с домоуправителите. Трябва да убедим хората, че включването в програмата е в техен интерес и, че е важно да вземат решението бързо.

– Много от собствениците са обезпокоени, че е възможно да бъдат принудени да съборят остъкляванията по балконите, да променят начина, по който са уредили домовете си. Оправдани ли са страховете им?

Не, не са оправдани. Ако собствениците искат да имат остъклени балкони, ще ги имат. Законът не го забранява. За всеки отделен блок ще се изготвя цялостно архитектурно решение. С него ще бъдат предписани всички необходими мерки по фасадите, остъклявания, цвят на дограмата, мазилка и т.н. Архитектурните проекти ще се стреми да бъдат бъдат максимално съобразени с начина на обитаване и желанията на собствениците.Тези проекти ще бъдат разгледани от тях и одобрени от общото събрание. Ако собствениците не са съгласни с проекта, той ще бъде доработен. В случай,че всички собственици на апартаменти по вертикалата на един блок искат балконите им да са остъклени, така ще бъде. За да има сградата естетичен вид начините на изпълнение, материалите и цветовете ще бъдат уеднаквени и това ще се финансира от програмата. Издаването на разрешение за строеж ще се съгласува с възложителя – това са собствениците.
В Бургас хората вече са отворени за всякакви нестандартни идеи и ние ги приветстваме. Някои дори искат да направят покривни градини в блоковете си с цел създаване на зони за отдих и игри. Подобни дейности, извън тези описани в обхвата на програмата могат да бъдат реализирани от собствениците за тяхна сметка.
Допускам още едно притеснение сред гражданите, което искам да разсея. Ако в документите за кандидатстване по програмата не са описани коректно общите части на блоковете, ще се наложи общината да изиска копия от нотариалните актове,защото само чрез тях можем да проследим съответствието на етажната собственост в сдруженията. Възможно е това да притесни собствениците – нещо подобно се случи при изготвяне на кадастралните карти. Мисля, че хората трябва да имат повече доверие на общината. Тя е посредник в тази програма, ще сключва договори с изпълнители, ще контролира целия процес и ще защитава интересите на собствениците. Затова тя трябва да бъде упълномощена от сдружението на етажните собственици.

– Някои от собствениците са извършвали различни ремонти и подобрения в апартаментите, поставили са външни изолации. Как ще се възприемат тези действия?

Много от сградите в Бургас имат частично изпълнени мерки и те ще са предмет на обследване. В годините всеки е правил каквото може и според своите виждания. Затова и фасадите на блоковете в жилищните комплекси са нашарени с различни цветове, различни дограми и остъклявания. Сега е моментът да се прецени достатъчно ефективни ли са ремонтите, които са извършили собствениците и ако не са, това да бъде поправено. Всички сгради, включени в програмата, ще бъдат обследвани, като се вземат предвид и подобренията по тях. Ще бъдат предписани необходимите действия и строително – монтажни дейности така, че сградата като цяло да бъде енергийно ефективна. Новите архитектурни решения ще уеднаквят фасадите и като цяло видът на жилищните комплекси ще се промени

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!