Анна Попова, адвокат на Денис Ершов: Бъдещето на „Черноморец” трябва да вземе превез над личното его

14 000 лв. е заплатата на управителя на фалиралия футболен клуб

 

Г-жо Попова, възможно ли е да има някакви правни пречки, които да осуетят намерението на Денис Ершов да прехвърли контрола и останалата част от собствеността на ПСФК „Черноморец” безвъзмездно на община Община Бургас?

– Ние търсим най-подходящата форма, за да бъде обслужен общественият интерес, този на Община Бургас. Трябва да се намери най-добрия модел на правна рамка, в която да се облече идеята за предаването на контрола и собствеността на стадиона във владение на общината. Има няколко възможности, които ще се обсъдят от създадената временна общинска комисия по казуса. ПСФК „Черноморец” АД е дъщерно дружество на „Петрол Холдинг“ АД и в пълномощията на Съвета на директорите на холдинга е да свика общо събрание на акционерите в смесеното дружество. Съобразно устава на холдинга има лимити, обхват от решения, които изпълнителният директор може да взема еднолично. Към момента такъв е Денис Ершов – негова е идеята и решението за предаване на контрола върху дружеството на Община Бургас. По отношение синдика и производството по несъстоятелност на Холдинга, то все още сме на предварителна фаза по разглеждането на молбата за откриване на производство.

Как мислите, защо Денис Ершов е решил да направи този добронамерен акт в полза на Община Бургас и да помогне на бургаския спорт?

– Не мисля, че в дадения случай трябва да се търси сензацията. Ершов помага на много хора Малко известно е, че той е един от най-големите спонсори на Националния театър „Иван Вазов”, меценат е и на артисти, хора на изкуството. Ще предаде 50% от акциите на холдинга на общината в името на обществото, за да може спортът в града да се развива. В активите на футболния клуб е останал само стадион „Черономорец” и ние смятаме, че той следва да принадлежи на Бургас.

Няма ли междуличностните отношения между Денис Ершов и Митко Събев да попречат на намерението за безвъзмезно прехвърляне на активите?

– Принципно не е изключено да се отразят негативно, но се надявам идеята за бъдещето на стадиона и отбора да вземат первез над личното его. Ако бъде приложена правилната правна рамка и е налице добро желание от двете страни, междуличностните отношения между двамата вътре в холдинга не биха могли да попречат. По мое мнение техните личностни взаимоотношения през последните 4-5 години следва да служат за пример на това какви не трябва да бъдат партньорското и човешко поведение.

Какво ще се случи с дълговете, с кредиторите на смесеното дружество?

– По отношение на кредиторите все още нямаме яснота. Не знаем и точно какво е финансовото състояние на дружеството. Специално назначен одит тепърва ще уточнява задлъжнялостта му към трети лица.
Ние бяхме лишени от възможността да се запознаем с документите на това дружеството. След вписването на Денис Ершов като изпълнителен директор на „Петрол Холдинг“ АД не ни бяха предадени книга на акционерите на футболния клуб, временни удостоверения, документи за оборота и др. Няма как да имаме реална представа за задълженията.
Имам мандат да съобщя, че ако дружеството има някакви задължения към „Петрол Холдинг“АД, то ще бъде намерена форма за постигане на консенсус в полза на Общината. Задълженията към трети лица предстои да се изясняват и да се вземат решения по тях.
Доскоро ние дори не знаехме, че това дружество е в толкова тежко, критично състояние, въпреки опита ни да се запознаем с него, за да се предприемат нужните мерки.

Кой би следвало да съобщи за проблема?

– За проблема би следвало да съобщи изпълнителният директор на клуба или съвета на директорите на дружеството, или другия акционер, ако е знаел за критичната ситуация.
„Петрол Холдинг“ АД направи опит да се намеси в работата на дружеството. През януари 2014 г. бе изпратена нотариална покана до управителя на „Черноморец”, с която той бе поканен да представи отчет за изминалия период – годишни резултати за 2013 г., както и прогнозите за 2014 г., да представи информация по отношение финансовия статус на дружеството. Поканата е получена, но ответен отговор няма. Не бяха предадени и дружествените книжа. Ръководството на Холдинга остана в неведение за финансовите резултати на дружеството.

Какво да подозираме – безстопанственост, нехайно отношение от страна на управителите на клуба или преследване на други интереси?

– След контакта си с двама от членовете на Съвета на директорите на „Черноморец” оставам с впечатление, че не може да се говори за безстопанственост или неадекватно управление от тяхна страна. Но от друга страна, ние нямаме документи, на базата на които да направим своите изводи. Сега работим съвместно с другия акционер – Община Бургас, за да можем да изясним реалното състояние на дружеството и да установим виновниците за състоянието му.
Направи ми впечатление, че гласуванта заплата на управителя на ПСФК „Черноморец” г-н Киряков е 14 000 лв. – сума, която е доста щедра за състоянието на клуба. Затова и този въпрос, по мое мнение, е с отворен отговор.

Къде е Денис Ершов сега? За него се носят всякакви слухове – че се е укрил, че е извън страната и пр.

– Той е в София, никога не се е крил нито от медии, нито от съдебни и следствени органи, от кредитори или длъжници на дружеството. Не го издирва Интерпол, изобщо не е обявяван за издирване от никого.
Денис Ершов е публична личност, около него винаги има доста шум – интересен е за медиите със своята атрактивност и ексцентричност. От това следват и различните слухове. Но той не е напускал България, работи върху управлението на холдинга и за привличането на нови инвеститори в страната.

Известно е, че финансовото състояние на компанията не е добро. Кой фалира Петрол Холдинг?
– В момента се водят доста досъдебни производства и в тях е отговорът на този въпрос. Аз не мога да отговоря, тъй като ще разкрия следствена тайна.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!