Английски език ще се изучава във всички детски градини в Бургас

Община Бургас променя учебната програма на детските си градини, като въвежда навсякъде изучаване на английски език. Още от 15 септември децата на 5 и 6 години /3-та и 4-та възрастова група/ ще овладяват базовия бизнес език на съвременния свят 2 часа седмично.

„Ще назначим преподаватели и ще осигурим учебниците, така че разходът на родителите е нулев. Нека дадем на децата шанс за по-добра реализация. Така ще станат по-конкурентноспособни, за да не сме след години отново на последно място в Европа по размер на заплатата“, каза кметът Николов.

С тази инициатива на Община Бургас английският език става част от официалната учебна програма на детските градини. Досега той се изучаваше на отделни места като извънкласна дейност, която се заплаща допълнително. От 1 септември започва съвместното организиране на процеса от Общината и директорите на учебните заведения. С изготвената учебна програма ще бъдат запознати най-напред всички родители. Тя касае 127 градински групи с 3893 деца. Община Бургас ще назначи на пълен щат 9 учители, които ще ги обучават на английски език.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!