Учени от четири страни разработват модел за управление на крайморските земи

Учени от четири страни разработват модел за управление на крайморските земи

Управлението и устойчивото използване на земите около устията на реки, вливащи се в Черно море, е основната цел на съвместен проект, по който работят учени и специалисти от България, Турция, Украйна и Грузия. На 6 ноември академици, научни работници и експерти от местните и регионални администрации – партньори по проекта, се събраха на в Бургас на първия си конгрес, организиран от Университет „Проф. Д-р Асен Златаров”.

Проектът „Интегриран модел за управление на териториите в района на устията на реките, вливащи се в Черно море” е финансиран от Втората покана на Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007–2013 г.”

Проектът предвижда в продължение на 24 месеца да бъде създадена интегрирана система от база данни с най-добрите европейски изследователски и приложни практики, да се изградят контакти и възможности за съвместни дейности между учени, специалисти по устройство на територията, както и други специалисти в района на Черноморския басейн. Ще бъде разработена програма за обучение в сферата на околната среда.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/en/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%BE.html">
Pinterest
RSS