Програма за родители на малки деца в Община Несебър

Програма за родители на малки деца в Община Несебър

Инстинктивно и от само себе си всеки може да влезе в ролята на родител, но да бъдеш родител днес – още повече за пръв път – те изправя пред много предизвикателства. Родителите на малки деца често си задават трудни въпроси:  Как да бъда добър родител? Как да поставям граници и правила? Как да разбирам потребностите на децата си, когато те не могат да ги изразят? Как да помогна на детето да развие своите възможности? Как да се справям успешно с нежеланото поведение и конфликтите с децата и между децата? Как да подкрепя детската самостоятелност и инициатива?

През октомври Община Несебър и Центърът за обществена подкрепа стартират програма „Да пораснем заедно. Работилница за родители”.Тя е разработена  от УНИЦЕФ  в подкрепа  на  родители на малки деца и в нея могат да се включат родители на деца на възраст до 4 години, както и бъдещи родители.Състои се от 14 сесии, които се провеждат с група от 10-15 родители веднъж седмично, в продължение на 3 месеца и половина.

По време на сесиите родителите имат възможност да общуват както помежду си, така и със специалисти, да обменят опит и мисли, да научават повече за развитието на детето и неговите психологически потребности, родителството и взаимоотношенията с децата, ефективното общуване с детето, разрешаването на конфликти и др. Сесиите включват кратки лекции, образователни филмчета, презентации, дискусии и работа в малки групи.

Участието в програмата е безплатно.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/en/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1.html">
Pinterest
RSS