Правителството търси желаещи да проучват за нефт и газ в “Блок 1 – 26 Тервел” в Черно море

Правителството търси желаещи да проучват за нефт и газ в “Блок 1 – 26 Тервел” в Черно море

На днешното си заседание, по предложение на министъра на енергетиката Теменужка Петкова, Министерският съвет взе решение да бъде открита конкурсна процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 1-26 Тервел“, разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море. Решението идва няколко дни след като австралийският партньор на  Шел отчете в доклада си, че не са успели да намерят достатъчни залежи от въглеводороди при сондажите в “Блок 1-4 Хан Кубрат” край Бургас.

Това е третият опит да се намери компания, която да установи наличието на нефт и газ в тази територия. Площта на “Блок 1-26 Тервел” е с размер 4 032 кв. км. Разрешението за търсене и проучване ще бъде издадено за срок от пет години. Бъдещият титуляр на разрешението ще трябва да прокара и обработи 2Д и ЗД сеизмични изследвания, да изготви геоложки модел за оконтуряване на перспективни обекти за сондиране, както и да оцени петролния потенциал и да прокара търсещ сондаж при откриване на перспективни структури. Това е регламентирано в минималната задължителна работна програма за проучването.

Територията на блока представлява източната част от по-голям проучвателен блок за нефт и природен газ „Бургас – дълбоко море”. В периода 2002 – 2008 г. там е било предоставено разрешение за търсене и проучване на „Винтидж Петролеум Интернешънъл инк.“, който е провел ограничен обем проучвателни дейности. В обсега на площта не е прокарван сондаж. Блокът е слабо изучен и геоложките и геофизичните данни за него са силно ограничени.

Обявата за конкурса ще бъде публикувана в Държавен вестник, на електронната страница на Министерството на енергетиката и в Официалния вестник на Европейския съюз. Всички срокове по провеждането му ще се отчитат от датата на публикуване в Официалния вестник на ЕС.

 

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/en/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83.html">
Pinterest
RSS