Общинският съвет в Приморско увеличи таксата на таксиметровите автомобили

Общинският съвет в Приморско увеличи таксата на таксиметровите автомобили

Общинските съветници на Приморско дадоха зелена светлина на дневния ред на днешната общинска сесия, който съдържаше  четиринадесет предложения, внесени от кмета на община Приморско д-р Димитър Германов.

На заседанието на местния парламент единодушно бяха одобрени редица  предложения, свързани с кандидатстване на морската община за европейско финансиране. Сред предложенията бяха дофинансиране на училища и детски градини, промяна в наредбата за местните данъци, провеждане на търгове и подпомагане отглеждането на новородени.

Общинските съветници одобриха поемането на дългосрочен общински дълг чрез банков заем, който е необходим за кандидатстването на Приморско по проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско – Китен“. Средствата от банковия заем с максималният размер до 2 500 000 лв. ще послужат за дофинансиране на дейностите по предвидения проект. Срокът за погасяването му е предвиден до 36 месеца от подписване на договора. Целите за кандидатстване по проекта, с които се аргументира местната власт, са да осигури социални и икономически ползи за обществото чрез благоустрояване, подобряване на наличната инфраструктура и опазване на околната среда. Подобряване на качеството на живот на местното население и по-голям комфорт на гостите на града през летния сезон също са част от очакваните резултати.

Във връзка с промените в Закона за местните данъци и такси – „Данък върху таксиметров превоз на пътници“, на който минималният праг е 300 лв. и достига до 1000 лв. беше взето решение такситата на територията на Община Приморско да плащат годишна такса в размер на 600 лв. за всеки отделен автомобил.

Общинските съветници одобриха и предложенията на кмета Германов за дофинансиране на училищата и детските градини на територията на морската община.

С пълно мнозинство беше прието и предложението за провеждането на публичен търг за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в Приморско, СО „Узунджата“ и селата Веселие и Ясна поляна.

Единодушно съветниците гласуваха и подпомагане отглеждането на новородени с еднократна финансова помощ от Общината.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/en/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8.html">
Pinterest
RSS