Бургас се включва в проект за устойчив културен туризъм

Бургас се включва в проект за устойчив културен туризъм

Община Бургас подписа Партньорско споразумение за  изпълнение на международен проект за развитие на устойчив културен туризъм с Европейска мрежа за културен туризъм, местни и регионални власти, и туристически асоциации от Швеция, Белгия, Кипър, Гърция, Испания, Португалия, Италия, Румъния и Латвия.

Проект „Роля на културата и културното наследство в развитието на отговорен, новаторски и устойчив туризъм“ PGI00057 (CHRISTA) се финансира със 100% безвъзмездна финансова помощ осигурена от Програма за междурегионално сътрудничество Интеррег Европа 2014-2020 и националния бюджет на Република България. На етап кандидатстване, чрез Писмо за подкрепа, Министърът на туризма-г-жа Николина Ангелкова подкрепи изпълнението на проектните дейности.

В рамките на проект CHRISTA, Община Бургас ще обмени опит с партньорпартньорско, споразумение, Бургасите в областта на туризма по теми като нематериално наследство, индустриално наследство, иновация и дигитализация в областта на устойчивия туризъм. Основната цел на проекта е да се опази и съхрани природното и културното наследство и възможностите за развитие и популяризиране на иновативен, устойчив и отговорен туризъм.

Крайният резултат от изпълнението на дейностите по проекта ще бъде разработването на стратегия за устойчиво развитие на туризма, като се вземат предвид опита и добрите практики на партньорите.

В процеса на подготовка на стратегическия документ екипът ще бъде подпомаган от местни заинтересовани страни-туристически асоциации, туристически камари, постоянна комисия по туризъм към Общински съвет-Бургас, консултативен съвет по туризъм към Община Бургас и др.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/33425.html">
Pinterest
RSS