2364 свободни места за първокласници в Бургас, електронното записване започва от 15 май

2364 свободни места за първокласници в Бургас, електронното записване започва от 15 май

По предварителна информация завършващите 4-та подготвителна група в детските градини и училищата  в града са 1989.

В новото училище „Ал. Г.  Коджакафалията“ също ще се кандидатства за I клас чрез електронната система, която ще е отворена на 15 май от 8.00 часа.  В него бъдат приети 48 деца, разпределени в 2 паралелки.  Поради ремонтните дейности в новото училище кандидатстването започва отсега, но записването ще се осъществи след финализирането на интериорните довършителни работи.

Електронното кандидатстване се осъществява от платформа  на сайта на Община Бургас, като за целта се попълва е-бланката в категория „Регистрация“.

Класирането при прием на деца в І клас в училище  е по  точкова система. Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, ще трябва да се  доказват документално в момента на записване на детето в училище. На място трябва да се представят всички необходими документи, удостоверяващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано .

С предимство при приемане се ползват следните категории деца: дете сирак/ полусирак; дете с трайни увреждания с 50% и над 50%; деца, които имат братя и/или сестри, обучаващи се в същото училище, към 15.09.2017 г.; деца на родители с постоянен адрес по лична карта и с настоящ адрес по удостоверение за временна адресна регистрация към съответния Център за административни услуги; дете, завършило подготвителна група в избраното училище към 15 септември на изтеклата учебна година; деца, чиито родители са с месторабота в района на съответния Център за административни услуги, където попада избраното училище.

За дете сирак или полусирак  допълнителните точки са  10, толкова са и при дете с трайни увреждания с 50% и над 50% . Бъдещите първокласници, които имат братя и/или сестри, обучаващи се в същото училище към 15.09.2017г. ще получат допълнителни 6 точки.

При кандидатстване за първи клас в ОУ „Александър Г. Коджакафалията“  предимство и допълнителни 6 точки ще имат кандидатите, чийто брат и или/сестра посещават  Профилирана гимназия за романски езици „Г.С.Раковски“ или Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ гр. Бургас към 15.09.2017г.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/2364-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D1%83.html">
Pinterest
RSS