21.2% от жителите на Бургаска област живеят под прага на бедността

21.2% от жителите на Бургаска област живеят под прага на бедността

Най-бедните имат 8.7 пъти по-нисък доход от най-богатите

За 2015 г. в област Бургас размерът на линията на бедност е 3 783 лв., или 315.3 лв. средномесечно на лице от домакинство, изчисляват от Териториалното статистическо бюро. Под прага на тази линия са живяли 21.2% от населението на областта. Спрямо предходната година –  2014 г. , размерът на линията на бедност за областта намалява с 0.9% при нарастване с 0.6% общо за страната, а относителният дял на бедното население в областта се увеличава 0.1 процентни пункта при нарастване с 0.2 процентни пункта за страната. В областта относителният дял на бедните при мъжете е 20.0%, а при жените – 22.4%. Разликата в равнищата на бедност между двата пола е 2.4 процентни пункта при 3.8 пункта за страната. В сравнение с 2014 г. делът на бедните  при мъжете  нараства съответно с 0.9 процентни пункта, а при жените –  намалява с 0.5 процентни пункта.

За редуциране на бедността съществено значение има системата за социална защита. Данните за 2015 г. в  Бургаска област показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 21.2% на 26.3%. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 41.0%.

Поляризацията на населението в област Бургас по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2015 г., показва, че най-бедните 20% в областта имат 8.7 пъти по-нисък доход от най-богатите 20%. Спрямо 2014 г. поляризацията нараства с 1.5 процентни пункта.

През 2015 г. най-висок размер на линията на бедност има област София (столица) – с доход от 503.8 лв. и равнище на бедност 21.1%, а с най-нисък размер на линията на бедност е област Кърджали – 189.2 лв., където равнището на бедност е 22.5%.  Бургаска област е с размер на линия на бедност  315,3 лева и е на дванадесето място в страната.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/21-2-%D0%BE%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%8F.html">
Pinterest
RSS