„Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието“ започва в БСУ

„Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието“ започва в БСУ

В БСУ ще се проведе научна конференция с международно участие на тема „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и знанието“. Това е най-големият научен форум за годината  в университета .

Чуждестранните участници в конференцията са от: Саратовската юридическа академия; Кубанския държавен университет; Казахстанския университет по международни отношения, както и от университети от Унгария, Словакия, Турция и др.

От българска страна ще вземат участие на 150 преподаватели от над 20 университета: УНСС; Икономически университет Варна, Нов български университет, Технически университет София  и др.

Пленарните доклади ще бъдат изнесени от:

Проф. д-р Костадин Костадинов –  заместник-министър на образованието и науката

“Реалност и хоризонти пред България в Европейското научноизследователско пространство”;

Проф. дпн Дина Джусубалиева, КазУМОиМЯ „Абил хан“, Казахстан, Доктор хонорис кауза на БСУ: “Дистанционното обучение и хоризонтите в развитието на човешките ресурси и знанието”.

Научни направления:

  • Икономика, финанси и инвестиции
  • Маркетинг и мениджмънт
  • Обществени комуникации (журналистика и връзки с обществеността) и филология*
  • Психология, социални дейности и педагогика
  • Право и публична администрация
  • Техника и технологии
  • Информатика и компютърни науки

Откриването на форума е на 12 юни от 14.00 ч. в зала Изток на Бургаския свободен университет.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80.html">
Pinterest
RSS