Ученици от Слънчев бряг участваха в интерактивен урок „Трафик на хора“

Ученици от Слънчев бряг участваха в интерактивен урок „Трафик на хора“

Комисията за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните към Община Несебър  съвместно с ръководството на Πрофесионалната гимназия по туризъм “Иван Вазов“ в Слънчев бряг организира ден за запознаване с опасностите и  превенцията на трафика на хора.Ученици от осми и десети клас разиграха ситуация, в която  желаещи атрактивна работа, биват въвлечени и стават жертва на трафик. Отбелязаха се спецификите на процеса и особеностите на измамата, в която неопитни и наивни младежи стават жертва на съвременно робство.

Юрист към МКБППМН, разясни на децата законовата уредба и наказателните мерки спрямо  организаторите и извършителите на  трафик на хора. Учениците бяха запознати с основните предпоставки за попадане в трафик като: липса на опит при пътуване в чужбина и информация за живота там; нереалистични очаквания; липса на познания за българското и международното законодателство; липса на знания за основните граждански права и институциите, които могат да окажат защита.

Психологът  към комисията Румяна Костова, провокира учениците с различни въпроси,  целящи да изяснят начина на мислене на престъпника и жертвата му.

Целта на такива превантивни  кампании е да се заостри и насочи вниманието на младите хора към   рисковете  от измама и въвличане в трафик и експлоатация.

Всяка година на 18  октомври световната общност отбелязва деня на жертвите на трафик на хора.

Българските граждани продължават да бъдат една от водещите групи в Европа, които попадат в капана на трудова или сексуална експлоатация. 13 жени на 100 000 души стават жертва на трафик, което е повече от 5 пъти над средната стойност за Европейския съюз.

 

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B3-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD.html">
Pinterest
RSS