С кръгли маси и научни форуми отбелязваме Европейския ден на морето

С кръгли маси и научни форуми отбелязваме Европейския ден на морето

С кръгла маса на тема „Морските ресурси – богатство, предизвикателство и перспектива“ Черноморския институт“ отбелязва в Бургас Европейския ден на  морето – 20 май. Дискусията се провежда в Експо център „Флора“.

Два са инициативите, с които денят се отбелязва във Варна – национална кръгла маса „Проблемите на практиката в подкрепа на обучението по морска медицина“, която се провежда  в Медицинския университет и  научен форум  „Технологии и решения за ускоряване на синия растеж в България“, организиран от Технически университет в града.

20 май е обявен за Европейски ден на морето през 2008 г. в рамките на Интегрираната морска политика на Европейския съюз. Целта е да повиши осведомеността на обществото за значението на морето и морската индустрия и да насърчи изграждането на европейска морска идентичност.

Морската директива е първият всеобхватен правен инструмент на ЕС, насочен специално към опазването на морската среда, който предвижда регионален подход в прилагането й. Директивата „установява рамка, в границите на която държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се постигне и поддържа добро състояние на околната среда в морската среда най-късно до 2020 г.”.  За тази цел е необходимо да се разработят Морски стратегии с програми от мерки.

 

 

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D1%81-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2.html">
Pinterest
RSS