Стартират строителните работи по обновяване на СУ „Любен Каравелов“ Несебър

Стартират строителните работи по обновяване на СУ „Любен Каравелов“ Несебър

След края на учебната година, Община Несебър започва изпълнението по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър“, финансиран по подмярка 7.2 от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.” По време на лятната ваканция ще бъде извършен ремонт на покрива на училището, полагане на топлоизолация по фасадите, подмяна на дограма, ремонт на спортните площадки – изграждане на две баскетболни игрища с тартанова настилка, хандбално игрище с нова настилка от изкуствена трева и врати за хандбал или мини футбол, волейболно игрище с тартанова настилка, полагане на тартанова настилка върху атлетическа писта, монтиране на подвижни светофари за обучение на деца с автономно захранване, изграждане на комбинирана мултифункционална тренировъчна конструкция за стрийт фитнес, монтаж на 3 броя тенис-маси за външно ползване и поставяне на трибуни.

 Всичко това ще се извърши чрез безвъзмездна финансова помощ, предоставена чрез Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и национално съфинансиране. Така за новата учебна  година   най-голямото училище на територията на Община Несебър ще посрещне своите възпитаници с един обновен и модерен облик. Отпуснатите средства са на стойност   1 681 000 лв.

Всички дейности ще бъдат съсредоточени в рамките на училищния двор и сграда и няма да възпрепятстват нормалното протичане на туристическия сезон.

 

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BD.html">
Pinterest
RSS