Спешно укрепване на свлачище в Равда

Спешно укрепване на свлачище в Равда

Във връзка с активизирало се свлачище в с. Равда, в непосредствена близост до съществуваща сграда и края на ул.“Зорница“, Община Несебър предприе необходимите  спешни мерки за аварийно укрепване на  участъка.

Със заповед от 07.12. 2018г. на кмета на Община Несебър Николай Димитров е назначена комисия, която е констатирала, че  върху плажната ивица се е свлякла земна маса с приблизителна дължина около 25м. и е пропаднала част от края на улицата, както и част от съществуващия в ската каменен зид. Комисията е установила риск за конструктивната сигурност на изградената  в близост сграда.

За овладяване на аварийната ситуация Община Несебър възложи на „Геозащита“ ЕООД- Варна да изготви проект за укрепване на свлачищния  район от бреговата ивица на с. Равда.

Проектната документация е съгласувана с всички необходими институции – ВиК-Бургас, EVN, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”, РИОСВ- гр. Бургас и  Басейнова дирекция-гр. Варна. Издадено е строително разрешение  РС № 30/08.02.2019г. Подаден е пакет от документи, с който Община Несебър кандидатства за финансиране пред Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Община Несебър е предприела всички необходими действия за укрепване на засегнатия участък във възможно най-кратки срокове.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0.html">
Pinterest
RSS