„Слънчев бряг“ АД повишава приходите си с над 231 хиляди лева през 2017 г.

„Слънчев бряг“ АД повишава приходите си с над 231 хиляди лева през 2017 г.

„Слънчев бряг“ АД регистрира сериозно повишаване на приходите си в първото шестмесечие на 2017 г. Дружеството регистрира приходи от дейността си в размер на 1 476 000 лв., което е с 231 000 лв. увеличение спрямо предходната 2016 г. (виж таблицата) Разходите на дружеството, собственик инфраструктурата на територията на най-големия курорт у нас Слънчев бряг, също намаляват през текущата финансова година в сравнение с предходната.

 ПриходиРазходи
2016 г. (6 месеца)1 245 000 лв.1 780 000 лв.
2017 г. (6 месеца)1 476 000 лв.1 458 000 лв.

 

Широко дискутираните т. нар. „бар кролове“, които тур оператори провеждат на територията на комплекса, бележат спад. „Слънчев бряг“ АД администрира провеждането на тези публични прояви с цел тяхната регистрация и подаване на информация към ресорните институции като Национална агенция по приходите, ОД на  Полиция и Агенция Митници. През 2017 г. приходите на дружеството от такава дейност възлизат на 6 350 лв. или приблизително 120 брой турове, като за сравнение през 2011 г. от началото на регистрирането им са били провеждани 750 реален брой турове. Данните показват голям спад при провеждането на тези събития, които традиционно, преди да започнат да бъдат администрирани от дружеството, събираха големи групи туристи и водеха до негативен имидж на курорта. Чрез контрола, осъществяван от „Слънчев бряг“ АД, провеждането им вече не е атрактивно и е със затихващи функции.

„Слънчев бряг“ АД не инкасира приходи от данъци на собственици и живеещи на територията на комплекса. Всички данъци и такси се плащат на Община Несебър. „Слънчев бряг“ АД също внася данъци и такси съгласно ЗМДТ, като през 2016 г. те са били в размер на 90 хил. лв. В същото време обаче дружеството, което е 75% собственост на държавата, е ангажирано с поддържка на инфраструктура – улици, осветление, маркировки, зелени площи, подсигуряване на сигурността на курорта, видео наблюдение и т.н., което към момента се извършва със собствени средства чрез дейности, одобрени в Общите условия на „Слънчев бряг“ АД.

Припомняме, че като акционерно дружество, с мажоритарен собственик Министерство на туризма, „Слънчев бряг“ АД подлежи на мониторинг и контрол от Комисия за финансов надзор, Българска фондова борса, Агенция за държавен и финансов контрол и всички други ресорни и компетентни институции в Република България, които осъществяват постоянни проверки.   

 

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B3-%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82.html">
Pinterest
RSS