Санират безплатно половината от жилищните блокове в Поморие

Санират безплатно половината от жилищните блокове в Поморие

Община Поморие обяви открита процедура за сключване на договори за изпълнение на обществена поръчка за избор на изпълнител за обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на многофамилни жилищни сгради, във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Седем сдружения на собственици подадоха заявление за интерес и финансова помощ към Община Поморие. Всички са одобрени и са подписани тристранните договори за целево финансиране. Подписи под тях сложиха областният управител Вълчо Чолаков, кметът на община Поморие Иван Алексиев и представител на Българската банка за развитие.

Като се има предвид, че в Поморие отговарящите на условията на Националната програма за енергийна ефективност сгради са общо 13, то може да се каже, че в процедурата за саниране са вече над 50% от жилищните блокове в града.

Сградите, които ще бъдат санирани безплатно са: бл. 18, бл. 22, бл. 24, бл. 21, бл. 23 и бл. 12 в кв. „Свобода” и бл. 7 на ул. „Солна”.

Процедурата е обявена в електронната страница на община Поморие в раздел „Профил на купувача“, както и в Агенцията за обществени поръчки. Откритата процедура за сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка е с наименование: „Извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 – 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Поморие”.

Крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие е до 17.00 часа на 20.10.2015 г.

 

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8.html">
Pinterest
RSS