Родителски съвет по въпросите на образованието се създава в Бургас

Родителски съвет по въпросите на образованието се създава в Бургас

Община Бургас създава Родителски съвет по въпросите на образованието, който ще е консултативен орган към Кмета. В срок до 12.02.2018 година директорите на детските градини и училищата трябва да представят в Дирекция „Образование“ списък на желаещите да се включат в него.

В съвета могат да членуват както представители на настоятелствата, така и други родители, които искат да участват в работата му. Заявяването на такова желание и записването ще се извършва при директорите на училищата и детските градини.

Родителският съвет ще има две секции – „Предучилищно образование“ и „Училищно образование“. Той ще разглежда въпроси, свързани с:

– Реда и условията за прием на деца и ученици в детските градини и училищата;

– Сигурността и контрола на достъпа, изграждане на видеонаблюдение, пропускателен режим;

– Храненето в детските градини и ученическите столове и други въпроси, предложени от родителите.

Освен с предложения и идеи, родителите ще участват и съвместно с представители на общинската администрация в проверки в училищата и детските градини. Първото заседание на Родителския съвет ще бъде в периода 14 – 16 февруари.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0.html">
Pinterest
RSS