РИОСВ хвана Общината Поморие и лаборатория „Лина“ в нарушения

РИОСВ хвана Общината Поморие и лаборатория „Лина“ в нарушения

През юни, юли, август и септември експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Бургас извършиха 713 проверки на 613 обекта.

Дадени са 201 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. За отчетния период са съставени 46 акта, наложени 17 санкции и издадени 34 наказателни постановления на стойност 185 900 лв.

С по 2000 лв. е санкционирана Община Поморие за неизпълнение на условие, определено в Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни в повърхностни води.   

 Глоба от 7000 лв. е наложена на СМДЛ „Лина“ ЕООД за третиране на отпадъци без разрешение. Община Поморие е санкционирана с 3000 лв. за неосигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинства.

 За неизпълнение на условие от комплексно разрешително са санкционирани „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и  „Кроношпан България“ ЕООД.

За нарушения на Закона за водите, за превишения на индивидуалните емисионни ограничения, въведени с издадените им разрешителни  са санкционирани и други обекти в Поморие.

 

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.html">
Pinterest
RSS