РИОСВ-Бургас следи „Кроншпан“ за спазване на екологичното законодателство

РИОСВ-Бургас следи „Кроншпан“ за спазване на екологичното законодателство

Екоинспекцията в Бургас  продължава  засиления контрол над  „Кроношпан България“ ЕООД. Целта е да се гарантира чистотата на въздуха и здравето на гражданите на Бургас, както и спазването на екологичното законодателство от дружеството.  След всяка проверка Регионалната инспекция към МОСВ  ще  информира обществеността за резултатите от нея и предложените мерки.

Около предприятието вече има изграден зелен пояс и се доизгражда  оросителната система в дъмповете. Предстои покриването на транспортната лента на дробилката за дървесни трески.

 До 15 октомври 2017 г. от „Кроношпан“ трябва да  изградят закрити складови площи за съхранение  на  дървесна стърготина и плътни стени около складовите площи за трески, каквито са предписанията на РИОСВ.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B2-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2.html">
Pinterest
RSS