Реконструират  водопровода и канализацията в старата част на Приморско

Реконструират водопровода и канализацията в старата част на Приморско

С договор  № 12509/24.10.2018г. между Община Приморско и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда е поставено началото по изпълнението на проекта за реконструкция на водопровода и канализацията в старата част на град Приморско. Срокът за изпълнение  на договора е 6 месеца, а стойността му e 952 599,19 лв. с включено ДДС.

Целта на проекта е реконструкция на действаща водопроводна и канализационна мрежа, подмяна на съществуващите водопроводни и канализационни отклонения на прилежащите имоти по улиците „Трети март“, „Черно море“ , „Ропотамо“ и изграждане на КПС 1В.

Улиците, които обхваща проектната разработка, са най-проблемните в града през цялата година.

Реконструкцията на така описаните части от ВиК  мрежата на град Приморско и изграждане на КПС 1В ще доведат до повишаване качеството на живот на жителите и гостите на град Приморско, както и до повишаване на качеството на питейната вода, намаляване на водните загуби, и привеждане на канализационната мрежа в съответствие с изискванията на националното законодателство.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7.html">
Pinterest
RSS