Проектобюджет 2018 на Бургас не предвижда средства за справяне с мръсния въздух

Проектобюджет 2018 на Бургас не предвижда средства за справяне с мръсния въздух

В Бургас днес бе представен пред журналисти Проектобюджет 2018, преди неговото окончателно приемане от общинския съвет.
„Той е балансиран и направен така, че да обезпечава всички сфери, дейности и социални групи, за които е отговорна Община Бургас. Бюджет 2018 продължава и надгражда тенденцията за инвестиции в образованието, доизграждането на инфраструктура в съществуващите и новите индустриални зони на Бургас и грижа за социално уязвимите наши съграждани” – съобщават от институцията.


Засягащ почти всички области от социално-икономическия и обществено-културния живот на общината, прави впечатление, че в проектобюджета не са заложени финансови пера за справянето с един от основните екологични проблеми в България и в частност Бургас, свързан пряко с качеството на живот и здравето на хората – мръсния атмосферен въздух.

През последните седмици /от края на 2017 г. и началото на 2018 г./ зачестяват оплакванията на гражданите на Бургас за разнасяща се във въздуха неприятна миризма в късните часове, която свързват с наличие на обгазяване. По-възрастните от тях я оприличават със смрадта преди години от химическите производства в „Нефтохим”. Сега сред основните производствени източници на замърсяване на въздуха в черноморския град се сочи „Лукойл Нефтохим Бургас” (тук).
Някои смятат, че причина за вонята са и „окислителните езера”, които съхраняват екологични отпадъци. Те се намират в местността „Пода”, между Мадренското езеро и Черно море. Канцерогенните газове, които се отделят, са опасни за здравето, могат да предизвикват респираторни заболявания и причиняват главоболие.

България е на второ място по смъртност в света заради мръсен въздух,  според Световната здравна организация. Проблемът е изключително сериозен и поставен за разглеждане на международно ниво. Живеещите в областите София град, Стара Загора, Русе, Плевен и Силистра, както и в град Бургас, дишат най-мръсния въздух в България. Последствията за здравето от мръсния въздух са свързани с краткосрочното и дългосрочното излагане на мръсен въздух. Краткосрочното (в продължение на няколко часа или дни) може да предизвика неблагоприятни и „остри“ здравословни въздействия. Продължителното (на месеци или години) има хронични последствия за здравето. От СЗО обясняват, че краткотрайното излагане на мръсен въздух води до обостряне на симптомите при хора със сърдечни и респираторни заболявания, наднормено тегло, ограничена активност, повишена употреба на лекарства, както и повишена смъртност.
Европейски изследвания традиционно сочат България като страната с най-високите концентрации на фини прахови частици в градска среда в ЕС. Не случайно през 2017 г. съдът на Европейския съюз в Люксенбърг излезе с осъдително решение за страната ни заради трайното лошо качество на въздуха в агломерации София, Пловдив, Варна, Северозападна и Югоизточна България, където се намира и най-голямата област в страната ни –  Бургас

Изнесените данни за България налагат спешното предприемане на мерки от отговорните институции за чистотата на въздуха, като от тях на местно ниво това е Община Бургас. През месец октомври на миналата година екоминистърът Нено Димов съобщи, че до края на 2017  годината ще продължи набирането на проектни предложения от общините за повишаване на качеството на въздуха и за целта ще бъдат отпуснати  111 млн. лв.

В световен мащаб една от най-популярните мерки за справяне с мръсния въздух е превръщането на градовете в градски гори. Ако в момента градовете са сбор от сиви метално-бетонни структури с рехаво разпределени дървета, то градската гора от птичи поглед изглежда като зелено море, в което е потопена градската инфраструктура. Ако всяка неизползваема площ от пространството се покрие с растителност, ефектът ще е максимален, а качественият и количествен състав на атмосферата значително подобрен. Но не само това са ползите. Големите и здрави дървета премахват до 70 пъти повече замърсители, отколкото младите. Това показва колко е ценна растителността и колко важно е да я опазваме, а не да я изсичаме. Създаването на зелени покриви по повърхността на всяка сграда би допринесло за подобряване на качеството на околната среда. А в Бургас се наблюдава общинска политика на поголовна сеч на дървета вече трети кметски мандат.
Градската растителност не премахва просто замърсяването в атмосферата. Растителността значително подобрява и климатичните условия. През лятото градските гори поддържат температурата в населените места по-ниска, а през зимата по-висока. Дърветата спират силните ветрове, които ни карат да усещаме температурата значително по-ниска от реалните стойности, но дърветата спират и разпространението на прах. Всичко това води и до индиректно по-ниска консумация на енергия, като икономията през лятото е по-значителна. Редуцираната консумация естествено означава и по-малко изхвърляне на замърсители в околната среда.
Други мерки за справяне с проблемния мръсен въздух са стимулиране на използване на електромобили (данъчни стимули при и след закупуване) в градска среда и привличане на чуждестранни фирми, специализирани в производството им, закупуване и монтиране на газомери и димомери в пунктовете на КАТ за регистриране на автомобили и др.

При съмнения на гражданите за замърсяване на въздуха в община и град Бургас и наличието на неприятни миризми, сайтът НА БРЕГА апелира да сигнализират на телефон 112.

С Проектобюджет 2018 на Община Бургас можете да се запознаете от тук.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2018-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B4.html">
Pinterest
RSS