Проверяват повторно сигнал за мъртва риба край Поморие

Проверяват повторно сигнал за мъртва риба край Поморие

Експерти на РИОСВ-Бургас и Басейновата дирекция „Черноморски район“ ще извършат днес повторна съвместна проверка във връзка със сигнал за мъртва риба във водоем край Поморие. На 1 ноември след сигнал на тел. 112 е направен оглед на водоема – при тази проверка водата е със зеленикав цвят и с гниеща миризма. Не са открити екземпляри от мъртва риба, не са установени мазни петна от разливи на нефтопродукти, както по брега, така и по крайбрежието на водоема.

Взетата водна проба ще бъде изследвана по показатели активна реакция (pH), pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, ортофосфати като фосфор. Резултатите се очакват след приключване на анализите.

снимка actualno.com

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0.html">
Pinterest
RSS