Природен парк „Странджа” отбеляза 23 години от създаването си

Природен парк „Странджа” отбеляза 23 години от създаването си

С представянето на книгата на инж. д-р Дико Патронов беше отбелязан 23-ят рожден ден на ПП „Странджа”. На тържеството в най-голямата зала на КЦ Морско казино в Бургас бяха събрани ръководството на горските стопанства на територията на Парка, РДГ-Бургас, природолюбители и природозащитници, бивши и настоящи служители на Изпълнителната агенция по горите. Събитието уважиха с присъствието си инж. Жельо Марев – зам. директор на ЮИДП – Сливен и Тонка Атанасова – директор на РИОСВ – Бургас. Кошница с цветя изпрати за рождениците областният управител на Бургас Вълчо Чолаков. 

За доброто настроение на всички присъстващи се погрижиха възпитаниците на СУ „Добри Чинтулов” – Бургас, които огласиха залата с песни и танци в съпровод на гайда и тъпан. Инж. Иван Камбуров – експерт в ДПП „Странджа” говори за значението на най-голямата в страната защитена територия, за нейната уникалност и редките видове, които могат да се видят само в ПП „Странджа”. Той припомни също така и факта, че през изминалата година част от територията на Природния парк беше вписана в списъка на съвременните Биосферни паркове по програмата „Човекът и Биосферата“ на ЮНЕСКО.

Акцентът на честването беше  новата книга на инж. д-р Дико Патронов  за реликтната дървовидна странджанска боровинка. Странджанската боровинка е един от най-редките български защитени видове, включен в Европейската конвенция за опазване на дивата флора, фауна и природни местообитания (Бернската конвенция). Това подчерта при представянето на изданието инж. д-р Здравко Салев – зав. отдел „Наука и научни обследвания” към ЮИДП – Сливен. Той определи книгата като ценен труд, резултат на дългогодишни теренни търсения и изследвания; труд който доказва, че това рядко растение, смятано до скоро за изчезнало от родната природа, все пак се оказва съхранено в дебрите на Странджа планина.

Последен думата взе авторът инж. д-р Дико Патронов, който спомена своите колеги, благодарение на които  книгата е факт, благодари на ЮИДП – Сливен за финансовата подкрепа на изданието, на ръководството на ДГС Малко Търново, които пък от своя страна помогнаха празника да стане съвсем истински.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B0-23-%D0%B3.html">
Pinterest
RSS