Приключи пореден европроект енергийна ефективност в Несебър

Приключи пореден европроект енергийна ефективност в Несебър

Несебър вече пести средства от отопление на  още 7 детски градини

ОДЗ „Мечо Пух” в Равда бе домакин на заключителната пресконференция по проект „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на Община Несебър” по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”.  Галина Бабева, ръководител на проекта и директор на дирекция „Управление на проекти по ЕФ и екология“ в Община Несебър представи мултимедийна презентация с основните моменти от работния процес.

По проекта в партньорство с „Хенрик Сторм Офтенланд Ер&Ди” – Осло, Норвегия са изградени и въведени в експлоатация 7 инсталации за подготовка на БГВ с плоски селектвини слънчеви колектори и чрез тях е повишена енергийната ефективност на седем детски градини на територията на община Несебър. „Мечо Пух” е  една от седемте детски градини по проекта.  Директорът й Мария Нанева сподели, че монтираната инсталация е довела до спад в сметката за отопление с 400 лева месечно. Ефектът е подобен и при останалите детски заведения – „Калина Малина”и „Яна Лъскова ”в Несебър, „Делфинче” в Свети Влас, „Обзорче” в Обзор, „Радост” в Оризаре и „Детски свят” в Кошарица.

Друга съществена полза за тези детски заведения е намаляването на емисиите на CO2. По този начин Несебър може да се похвали с екологични образователни заведения, изградени по европейски стандарти и предоставящи изключително добри условия за децата.

85612Седемте детските градини вече пестят средства за отопление, потвърди в словото си и кметът на община Несебър Николай Димитров. „Последователната социална политика, която провеждаме през годините спрямо всички възрастови групи от населението дава отражение. Изпълнението на този проект е поредното доказателство за това. По разчети на счетоводството предвиденото гориво за отопление като цяло за  детските градини и училищата, вече е паднало с 2/3 спрямо предходни години преди предприемането на мерките за енергийна ефективност. Смятам, че е добре да продължим работа в тази посока и да реализираме бъдещи  проекти, с  които да осигурим енергийна ефективност и на други общински сгради, така както е навсякъде в Европа“, каза още той.

На финала на обръщението си кметът благодари на своите колеги от общинска администрация за добре свършената работа и на изпълнителите, и пожела на присъстващите щастливи коледни и новогодишни празници.

В резултат изпълнението на проекта се изградиха инсталации за подготовка на БГВ (битова гореща вода) с плоски селективни слънчеви колектори за нуждите на сградите на седем детски градини на територията на община Несебър. Всички сгради, предмет на проекта, са санирани изцяло, като са приложени основните мерки за енергийна ефективност (топлоизолация по стени и покриви, сменена дограма и др.)

ОДЗ „Яна Лъскова” – гр. Несебър

Капацитетът на детското заведение е 332 деца, обхванати в девет градински групи и две яслени групи. За децата се грижат 17 педагогически специалисти, 6 медицински сестри и 21 човека непедагогически персонал. Инсталацията включва 27 слънчеви колектора и 9 комбинирани бойлера.

ОДЗ „Калина Малина” – гр. Несебър

Капацитетът на детското заведение е за 168 деца, обхванати в пет градински групи и една яслена група. За децата се грижат 14 педагогически специалисти, 3 медицински сестри и 13

Инсталацията включва 20 слънчеви колектора и 7 комбинирани бойлера.

„ОДЗ „Мечо Пух” – с. Равда

„ОДЗ „Мечо Пух” – с. Равда е общинско детско заведение с една яслена и четири възрастови групи. В детското заведение се обучават и възпитават 151 деца. За обучението и възпитанието на децата се грижат осем квалифицирани детски учителки и 12 души непедагогически персонал. Инсталацията включва 20 слънчеви колектора и 7 комбинирани бойлера

ОДЗ „Делфинче” – гр. Свети Влас

Капацитетът на ОДЗ „Делфинче” – гр. Свети Влас е 130 места. Екипът на детското заведение – 10 педагогически специалисти и 11 души непедагогически персонал.  Инсталацията включва 20 слънчеви колектора и 6 комбинирани бойлера.

ОДЗ „Обзорче” – гр. Обзор

Към настоящия момент групите са 5 – 4 градински и 1 яслена. Обхванати са всички деца от града и всички подлежащи на задължително предучилищно обучение от съседните села. Капацитетът на ОДЗ „Обзорче” е 120 места. В него работят 20 души квалифициран персонал – 9 педагогически и 11 непедагогически. Към момента в детското заведение се обучават и възпитават 102 деца. Инсталацията включва 16 слънчеви колектора и 4 комбинирани бойлера.

човека непедагогически персонал.

ЦДГ „Детски свят” – с. Кошарица

ЦДГ „Детски свят” е детско заведение с две смесени разновъзрастови групи, всяка от които с капацитет по 25 деца. В детското заведение работят пет педагози (вкл. и директора) и четирима служители – непедагогически персонал.Инсталацията включва 8 слънчеви колектора и 3 комбинирани бойлера.

ЦДГ „Радост” – с. Оризаре

В момента се посещава от 75 деца, които са разпределени в три групи по възрастов признак. Екипът се състои от 7 педагогически специалисти и пет души непедагогически персонал. Инсталацията включва 8 слънчеви колектора и 3 комбинирани бойлера.

Проектът „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност за 7 обекта на територията на Община Несебър по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ е на стойност 638 427 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ. Проектното предложение на община Несебър  е логично продължение на проекта BG161PO001-4.1.03-0078: „Подобряване на енергийната ефективност на ОДЗ „Обзорче” гр. Обзор, ЦДГ с. Оризаре, ЦДГ с. Кошарица, ОДЗ ”Калина Малина” гр. Несебър и ПГ по туризъм „Иван Вазов” к.к. Слънчев бряг в община Несебър”, реализирано с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Една от последните дейности по проекта е посещение на страната донор – Норвегия от експерти на община Несебър за  обмен на добри практики и установяване на контакти за бъдещи съвместни инициативи.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9.html">
Pinterest
RSS