От Община Бургас и КРИБ – Бургас лансираха възможност за справяне с липсата на кадри в региона

От Община Бургас и КРИБ – Бургас лансираха възможност за справяне с липсата на кадри в региона

Сравнително нисък е делът на безработните в България, но проблемът е,  че това се дължи и на демографската криза, пред която е изправена страната ни. Голяма част от младите хора избират реализация в чужбина, заради по-високите заплати. Липсата на кадри изправя работодателите пред сериозни предизвикателства, които влияят отрицателно за поддържането и развитието на бизнесите им. В тяхна подкрепа, както и за улеснение на търсещите работа, Регионалната организация на КРИБ в Бургас, съвместно с Община Бургас, представиха днес пред местния бизнес в Гранд Хотел и СПА „Приморец”  алтернативни начини за справяне с проблема с недостига на работна ръка в региона, което включва и привличането на кадри от други страни – Русия, Украйна, Молдова, Беларус.

„В процентно съотношение в България има ниска безработица – 7,7 %, близо 3,1 милиона са заетите работни места, всяка година има ръст на средната работна заплата, но всъщност се намираме в ситуация – да търсим хора от чужбина, които да запълнят временните, вакантни работни места.  В Бургас вече има фирми, специализирани в набирането на кадри от чужбина, и от КРИБ ще съдействаме за осъществяването на контакт с тях”, каза председателят на Регионалната организация на КРИБ в Бургас Стоян Караненов. Той допълни, че в помощ на бизнеса и служителите, от Агенцията по заетостта в Бургас предоставят  многобройни стажантски и практикантски програми, които не трябва да бъдат пренебрегвани, а да се използват за попълване на свободните сезонни бройки не само в сферата на туризма, но и в другите видове услуги в различните сектори на икономиката. Стоян Караненов напомни, че на територията на Бургас живеят за постоянно  около 6000 руснаци, близо 200 семейства от Молдова, Украйна и Беларус,  които ще търсят работа в дългосрочен план и не бива да бъдат пренебрегвани.
„След приключване на презентацията, при желание от ваша страна колегите от КРИБ ще ви подготвят всички формуляри, необходими за набиране на кадри от чужбина и разяснят каква е процедурата”, завърши Караненов.

На събитието под мотото „Привличане на кадри за нуждите на местната икономика”,  освен председателят на Регионалната организация на КРИБ в Бургас – Стоян Караненов , присъства и кметът на община Бургас – Димитър Николов.

„Община Бургас, заедно с Общински съвет – Бургас, има намерението да стартира няколко инициативи, чиято цел е да намалят недостига на квалифицирани и неквалифицирани кадри в Бургаски регион”, съобщи Димитър Николов. Той представи алтернативна възможност за набиране на незаети хора, разработена от Община Бургас, Общински съвет – Бургас и подкрепена от КРИБ. Представлява уеб-платформа, чрез  която търсещите работа и търсещите служители ще се регистрират, предоставят информация за себе си и осъществяват контакт помежду си. Търсещите работа чрез портала „Бизнес хъб Бургас“ ще бъдат селектирани според нуждите на местния бизнес и поканени в Бургас на двудневен уикенд-форум с работодатели. Ролята на Община Бургас е логистична – да свърже бизнеса и незаетите, а Регионалната организация на КРИБ в Бургас ще финансира инициативата.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B1-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0.html">
Pinterest
RSS