Откриват Институт за анализи и прогнози на информационната среда в туризма

Откриват Институт за анализи и прогнози на информационната среда в туризма

Правителството реши: в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София да бъде открит Институт за анализи и прогнози на информационната среда в туризма.

В Института ще се извършват научни изследвания в областта на туризма, базирани на съхранени изворови източници, представляващи информационни ресурси на туризма, артефакти и недвижими културни ценности.

Институтът ще задоволява потребността от създаване на информационна среда в туризма, спомагаща за изготвянето на анализи и прогнози в администрирането на туристическите организационно-управленски и изпълнителски структури.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE.html">
Pinterest
RSS