Огнеборците честват професионалния си празник

Огнеборците честват професионалния си празник

Дните от 11 до 15 септември са обявени за Седмица на пожарната безопасност

По утвърдена традиция,  българските огнеборци отбелязват своя професионален  празник 14 септември със „Седмица на пожарната  безопасност ” . Тази година тя ще се проведе от 11 до 15 септември. Организаторите провеждат множество мероприятия за повишаване на противопожарната култура сред населението , като голяма част от тях са насочени към децата.   Освен децата, служителите ще запознаят и техните родители с противопожарните уреди и най-вече как да реагират при възникване на пожар . В празничния ден освен тържествени събрания е предвидено поднасяне на венци пред паметните плочи на пожарникарите, загинали при изпълнение на служебния си дълг. Във всички районни служби ще бъдат организирани дни на отворените врати и приемни за граждани.Пожарникари и спасители ще демонстрират гасене на пожари и извършването на аварийно-спасителни дейности с оказване на първа помощ. В някои от тях ще се включат  и ученици от националните състезания по бедствия , аварии и катастрофи. За подобряване на взаимодействието при пожари, бедствия и други извънредни ситуации, ще се състоят работни срещи с кметове и представители на регионалните структури.

На 13 септември ще бъдат събитията в Бургас, които ще отбележат празника на огнеборците.

Паметта на загинали при изпълнение на служебния си дълг огнеборци ще бъде почетена на 13 септември от 11.30 часа чрез полагане на венци и цветя на паметната плоча пред сградата на РДПБЗН – Бургас.

Възможностите на новата пожарогасителна и аварийно-спасителната техника ще бъдат представени от служители на РДПБЗН – Бургас на 13 септември от 18 часа на площада пред Пантеона. По атрактивен начин пред жители  и гости на Бургас

ще бъдат разяснявани правилата за пожарна безопасност и защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации.

Предвидена е и среща с ветерани. Тя ще започне от 16.30 часа в клуба на ІІ етаж на  РДПБЗН – Бургас.

Пожарното дело в България има богата история и достижения, сравними в много отношения с развитите европейски страни. Редица поколения са дали своя принос за просперитета на пожарната сигурност като гаранция за ефективна борба с огнената стихия. Страната ни е сред инициаторите за създаване на първообраза от 1900 г. на днешната Международна асоциация на пожарните и спасителните служби (CTIF). На третия конгрес на организацията в Будапеща през 1904 г. наши представители са Димитър Тролев, Руси Кожухаров и Найден Николов. Една година по-късно в София се организира Първият пожарникарски събор в България. Както по цяла Европа, така и у нас обединяването на пожарните служби се провежда с цел подобряване и уеднаквяване на обучението и развитие на техническото въоръжение на службите.

Инициатори на събора са пожарни командири от страната със значителен опит и професионална подготовка. Това са командирът на столичната пожарна команда Димитър Тролев, командирът на пловдивската пожарна команда Георги Атанасов, командирът на бургаската пожарна команда Руси Кожухаров, пожарният командир на Татар Пазарджик (дн. гр . Пазарджик) Найден Николов и пожарният командир на Станимака (дн. гр. Асеновград) Тодор Боев. В работата на събора вземат участие 17 пожарни командири и 10 командири на доброволни дружини.

Съборът е свикан на 14 септември 1905 г. в София и работи до 18 септември. Разискват се състоянието на пожарните команди и тяхната техническа въоръженост, правилата за устройство на градските пожарни команди, проектоустав за доброволните противопожарни дружини, мероприятия за подобряване на положението на пожарникарите, осигуряването им в случай на злополука и др. въпроси. Констатира се сериозно изоставане на пожарната защита в селата и малките градове.

През 1995 г. с Решение № 385 на Министерския съвет на Р България датата 14 септември (откриването на Първия пожарникарски събор) е обявена за Професионален празник на служителите на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението”, с което е възстановена традицията. По решение на Първия пожарникарски събор тази дата да се отбелязва като патронен празник на пожарните команди в страната.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html">
Pinterest
RSS