Общински съветници искат създаването на  лаборатория за изследване на пестициди в Бургас

Общински съветници искат създаването на лаборатория за изследване на пестициди в Бургас

Община Бургас чрез „Бургаски пазари” да създаде собствена лаборатория, в която да контролира съдържанието на пестициди в зеленчуците и плодовете.  Това предлагат общинските съветници д-р Георги Митев, Тошко Иванов, Станимир Апостолов и Димитър Христов от групата на Реформаторския блок.

Причината е, че досега подобен контрол почти не се е осъществявал, а страничните ефекти от попадане на препаратите в човешкия организъм, макар и след години,  могат да доведат до сериозни увреждания на черния дроб и онкологични заболявания.

При употребата на пестициди най-големият проблем е спазването на карантинния срок от земеделските стопани. Той представлява  времето от последното пръскане до пълното разпадане на апродукта за растителна защита. След това продукцията – плодове, зеленчуци, семена, фуражи, не съдържа остатъчни количества от препарата и може да се консумира от хора и животни без опасност за тяхното здраве. Въз основа на точни и много прецизни изследвания карантинният срок на всеки препарат е определен и посочен. Той трябва много точно да се спазва. За един и същ препарат при различните култури карантинният срок може да бъде различен.
За съжаление няма как да  разберем с просто око дали в плодовете, зеленчуците, семената, които консумираме,  има остатъци от пестициди. Няма как да го усетим на вкус нито на аромат. Това може да стане само с качествен лабораторен анализ.

 „Формално има изисквания на Европейската комисия и всяка година излиза листата с пределно допустимите норми на съдържанието на вредните вещества, но на практика много често се вижда  земеделски производител да влиза в селскостопанска аптека, където му продават някакъв препарат, от който трябва да сложи да речем една капачка против маната по лозята, а той за всеки случай добавя още една, без да допуска  какво ще стане с тези, които консумират продукцията ”, заявява д-р Георги Митев.

По негови думи броят контролни проби е крайно недостатъчен.  За 2016-та година  те са били 4 броя от земеделски производители на полето, 1 брой  за идентификация на разрешени пестициди при над 3 000 зеленчукопроизводители, а в магазините са извършени 7 броя  проби на: портокали, вино, ябълки, краставици, праз  като при последната проба е установено високо съдържание и продукцията е забранена.

„ Предвид големия брой на зеленчукопроизводители в региона и този малък брой задължителни проби, които се извършват от държавните институции, считаме,  че гражданите на град Бургас и Бургаска област не са достатъчно предпазени от консумацията на вредни за здравето хранителни продукти”, споделя Тошко Иванов.

Затова общинските съветници: Д-р Георги Митев, Тошко Иванов,  Станимир Апостолов и Димитър Христов са входирали докладна с искане за  възлагане  на „Бургаски пазари”  ЕООД да подготви помещение за организиране на лаборатория за анализ на пестициди в земеделска продукция, местно производство и внос. „Бургаски пазари”  ЕООД трябва да  организира и обществена поръчка с предмет „Доставка на оборудване за лаборатория за изследване на пестициди, инсталация и обучение на персонала“ и да възложи такава с оглед най-бързото й провеждане. Прогнозната стойност на лабораторията е към 190 000 лв. без ДДС. Средствата за създаването й ще са  за сметка на дивидента (печалбата) на дружеството.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82.html">
Pinterest
RSS