Община Царево с фотоконкурс „Южноморски случки и пейзажи”

Община Царево с фотоконкурс „Южноморски случки и пейзажи”

От днес 9 май 2017г. морската Община обявява фотоконкурс „Южноморски случки и пейзажи”. Целта на конкурса е участниците – любители фотографи да представят една различна гледна точка, свързана с природата, както и с културните и туристически забележителности, намиращи се на територията на Община Царево. Събраните кадри от досега на човека с природата, хармонията, която носи тя, както и усещанията за едно тайнствено и по-различно място, което е нашата община, ще бъдат използвани с рекламна цел и ще представят богатствата на региона.

За целта Община Царево, като една от туристическите дестинации в България, кани всички фотографи, които сe чувстват вдъхновени от нейната територия, да вземат участие в предстоящия конкурс. Нека всички желаещи да се включат и да изпращат своите снимки, показващи красиви места, забележителности, спазване на традиции и обичаи, събития и всичко останало, което смятат, че си заслужава да се види от територията на общината. Фотографите трябва да приложат кратък текст, описващ какво е показано на снимката, къде е направена и кой месец от годината е заснета.

Някои от фотосите ще бъдат използвани с рекламна цел в on-line пространството, в рекламния календар за 2018 година, както и в рекламния каталог, който служи за популяризиране на общината по време на Туристически борси и Изложения. Майсторите на обектива могат да изпратят своите предложения до 22.11.2017г. на адрес: ozkssd_tsarevo@mail.bg Срок за участие: Конкурсът стартира от днес 9.05.2017г. и ще продължи до 22.11.2017г. Моля всеки фотограф, който желае да се включи да прочете внимателно Регламента на конкурса, да го принтира, подпише и изпрати сканиран заедно със снимките, с които ще участва! Компетентно жури ще оцени първите три най- добри снимки, а техните автори ще получат парична награда, за останалите участници са предвидени утешителни награди. Успех на всички участници и нека с общи усилия покажем най- големите богатства на най- морската Община на България!

РЕГЛАМЕНТ ПРАВО НА УЧАСТИЕ Конкурсът е отворен и право на участие имат както български, така и чуждестранни граждани. Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители, което се отразява във формуляра за участие.

ЦЕЛ НА КОНКУРСА Чрез своите фотографии участниците представят една различна гледна точка, свързана с туристическите забележителности (природни, културни, исторически, обичаи, бит, атракции и други), намиращи се на територията на Община Царево. Индивидуалното виждане на участниците в конкурса, разкрива места, които в ежедневието си не забелязваме. Това спомага популяризиране на малко познатите (прохождащите) туристически дестинации и реализирането на нетрадиционните форми на туризъм, които биха впечатлили всеки турист.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА Всеки може да участва със снимки, които отговарят на темата на конкурса и са с необходимото фотографско качество. Изискване към предоставените снимки е да бъдат заснети в рамките на последната година, по възможност в различни сезони; да бъдат дигитални в JPEG формат, с минимален размер 1,5 MB (2048/3088 ppi, 300 dpi). Всеки автор трябва да може да предостави при необходимост оригинален файл на заснетото изображение (да може да докаже, че е автор на снимката при нужда). Снимките трябва да бъдат авторски, а не създадени в съавторство. Участникът в конкурса гарантира, че е носител на авторските права, правата за публикация на фотографията, с която участва, както и че освобождава организаторите на конкурса от претенциите на трети лица, във връзка с използването на творбата за промоционалните цели на конкурса. Участващите в конкурса снимки трябва до момента да не са публикувани в списания, периодична преса или в други медии. Собствеността върху тях да не е прехвърлена, нито предоставена на трети лица. Допускат се следните допълнителни обработки на снимката: обработка на яркост и контраст; изостряне на изображението; прекадриране на снимката. Не се допускат фотоколажи, както и снимки, които са силно ретуширани дигитално или съдържат допълнително прибавени надписи и графики.

Целта на конкурса е да покаже снимки, които се доближават максимално до естествената среда, която са запечатали, а не да се показват умения на автора да работи с фотообработващи програми. В конкурса можете да участвате, изпращайки снимки по електронна поща, съпроводени с данни на автора /три имена и телефонен номер/. Снимките задължително трябва да бъдат придружени от кратък обяснителен текст, в който се описват: място и характер на обекта/събитието, заглавие на снимката, име на автора. Организаторите запазват правото си да не допускат до участие в конкурса снимки, които са: без необходимите технически и сюжетни качества, извън темата на конкурса или в противоречие с общоприетите морални норми. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация или липсващи документи. Приемане на регламента на конкурса С изпращането на фотографиите и необходимите съпътстващи ги форми за участие, участниците декларират, че са запознати с регламента на конкурса и го приемат.

СПОРАЗУМЕНИЕ С публикуването на материалите или изпращането им чрез електронна поща за участие в настоящия конкурс се приема, че участникът дава изричното си съгласие те да бъдат използвани по преценка на организаторите, както в периодичния печат, така и в рекламни материали на общината; заснетите дестинации/ обекти/ атракции да участват в открити и закрити изложби, и в презентации в интернет пространството. Потребителите и участниците дават съгласието си организаторът да публикува имената им, като автори на снимките и в публични обяви свързани с конкурса. Съхранение на личните данни Предоставените лични данни ще бъдат ползвани единствено за целите на конкурса, в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на участниците в конкурса и съответното им номиниране.

СРОК ЗА УЧАСТИЕ Конкурсът се открива на 9.05.2017г., като предложения ще се приемат до 22.11.2017г.

Снимки за участие могат да се изпращат по всяко време между началото и края на конкурса на на адрес: ozkssd_tsarevo@mail.bg

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80.html">
Pinterest
RSS