Община Несебър е готова за новата учебна година

Община Несебър е готова за новата учебна година

Напълно подготвени за новата учебна година са всички девет училища и единадесет общински детски градини в община Несебър. Това е изводът, направен  по време на септемврийското работно съвещание на директорите на общинските образователни институции и ръководството на Община Несебър. Срещата се проведе по инициатива и с личното присъствие на кмета Николай Димитров. В хода на разговора стана ясно, че всички необходими учебници и учебни помагала за новата учебна година са доставени в срок и ще бъдат предоставени на децата и учениците. Напълно готови са учебните заведения и за предизвикателствата на зимата. Отоплителните системи и съоръжения – парно и климатици, са в техническа изправност и са осигурени необходимите количества и видове гориво за отоплителния сезон. Приключени са всички текущи ремонти в училища и детски градини на територията на общината. До дни ще бъде обновена пътната маркировка и площадките по БДП. Присъстващите на съвещанието представители на Община Несебър –  Иван Гургов – заместник -кмет, Красимира Тодорова – директор на дирекция „Здравеопазване, образование и хуманитарни дейности”, Яна Христова – началник-отдел „Образование” и представители на общинска администрация, обсъдиха с директорите и организацията на първия учебен ден; контрола и обхвата на децата и учениците в задължителното предучилищно и училищно образование; прилагането на мерките и механизмите на енергийна ефективност в образователните институции; състоянието на сайтовете на детските градини и училищата; предстоящите дейности за утвърждаване на Списък-образците и мрежата от учебни заведения в общината; координирането на дейностите между детските градини и общината за приемане на деца в детските градини, както и предстоящото създаване на регистър на общинските детски градини и ЦПЛР.

На първия учебен ден – 15-ти септември, всяко училище определя само часа, в който с  издигане на националния флаг ще започне тържеството за откриване на новата учебна година. Община Несебър ще изрази своето уважение към празника с присъствието на свои представители на откриването на учебната година във всички общински училища. Според текущите данни от училищата, 275 първокласници ще влязат в класните стаи на общинските училища на 15-ти септември т.г. Всички първокласници в общината ще получат подарък и специален поздравителен адрес от кмета на Община Несебър Николай Димитров.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80-%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1-2.html">
Pinterest
RSS