Няма кандидати за проучването на блок „Терес“ в Черно море, прекратиха конкурса

Няма кандидати за проучването на блок „Терес“ в Черно море, прекратиха конкурса

С решение на Министерски съвет се прекратява конкурсът за избор на титуляр на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-22 „Терес“ в Черно море. Конкурсът бе обявен през декември 2014 г. В определения с решението на МС срок няколко търговски дружества – потенциални кандидати, са закупили конкурсни книжа, но въпреки проявения интерес към нефтогазоносния потенциал на площта, в срока за подаване на документи за участие в конкурса не е постъпило заявление от кандидатите.

 

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA.html">
Pinterest
RSS