Нова гимназия по туризъм в Несебър

Нова гимназия по туризъм в Несебър

Развитието на туризма в Община Несебър е немислимо без квалифицирани кадри, които да предлагат качествен туристически продукт. Туристическият бранш в региона изпитва остра нужда от кадри, притежаващи не само професионални знания, умения и опит, но и желание да работят за повишаване имиджа на Община Несебър като туристическа дестинация.

За тази цел кметът на Община Несебър Николай Димитров и директорът на Професионалната гимназия по туризъм „Иван Вазов“ инж. Славчо Станелов обсъждаха варианти за разширяване и модернизиране на   учебното заведение. За съжаление материалната база на училището е амортизирана, морално остаряла и е крайно недостатъчна.

При многократно  проведените разговори, директорът на гимназията подчертава трудностите, с които се сблъскват учители, ученици и ръководство при осъществяването на учебния процес.

Назря необходимостта от изграждане на модерен образователен център, който да отговаря в пълна степен на тенденциите в бързо развиващия се сектор на туризма. В тази връзка кметът Николай Димитров и директорът на гимназията инж. Славчо Станелов достигнаха до единно  решение  да се закупи съседния на училището парцел, върху който да се проектира нова сграда, съобразена с изискванията и стандартите на модерното съвременно образование. Това ще даде възможност  учебното заведение да разшири дейността си чрез  откриване на нови, съобразени с изискванията на бранша специалности и паралелки.

В по-дългосрочен план се предвижда училището  постепенно да премине към колежанска форма на обучение. В професионалните колежи се приемат лица със завършено средно образование. Колежите провеждат обучение със срок до 2 години и дават 4-та степен на професионална квалификация, която ще осигури така необходимите на туризма високо квалифицирани ръководни кадри.

В тази връзка  днес кметът Николай Димитров внесе докладна записка до ОбС- Несебър. С  нея се иска упълномощаването муза преговори със собственика на имота „Слънчев бряг“АД за закупуване на избрания парцел. Одобряването на сделката ще се извърши от Общински съвет – Несебър. 

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80.html">
Pinterest
RSS