Морските плажове вече ще се класифицират по физико-географски дадености и предлагани туристически услуги

Морските плажове вече ще се класифицират по физико-географски дадености и предлагани туристически услуги

Морските плажове ще бъдат групирани и класифицирани, съобразно техните физико-географски дадености и видовете туристически услуги, които могат да бъдат предоставяни в рамките на дейностите по стопанисването им. Това предвиждат промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, които бяха приети от Министерски съвет по предложение на министъра на туризма Николина Ангелкова.

Съгласно новите промени, министърът на туризма ще извършва групиране на морските плажове по функционалност и характеристики, които влияят върху възможните начини на ползването им. Въвежда се и изискване размерът на концесионното плащане, както и последващото определяне на цените на плажните принадлежности и на предоставяните услуги да бъдат обвързани с индивидуалните характеристика на съответния морски плаж, в зависимост от групата, в която попада. Предвижда се разработването на съответна методика за определяне на минималното концесионно плащане, съобразена с индивидуалните характеристики на плажовете, която да продължи предприетите стъпки за намаляване цените на плажните принадлежности на плажовете.

За плажове, разположени до населени места под 10 хил. души, базисната прогнозируема цена на 1 чадър или 1 шезлонг е 2 лв., в населени места с около и над 10 хил. души – 3 лв., а при националните курорти – 4 лв. С новите промени в ЗУЧК се детайлизират елементите, които ще оказват влияние за формиране на специфични изискванията към концесионерите, в това число и към очакваните предлагани от тях цени на плажните принадлежности.

Групирането ще позволи да се отчетат индивидуалните характеристики на плажовете, като ще се вземат предвид дали те се намират в урбанизирана територия или не, каква леглова база има в близост, големината на ивицата, природните й особености и др. По този начин всяка категория плажове ще могат да се управляват по различен начин като се отчита търсенето и нуждите на потребителите на туристическа услуга.

Морските плажове се разделят в четири групи:
•    Група I – Морски плажове, разположени в непосредствена близост до урбанизирани територии;
• Група II – Морски плажове, разположени в неурбанизирани територии, в близост до туристическа дестинация, включително урбанизирани територии и/или къмпинги;
•  Група III – Морски плажове, разположени в неурбанизирани територии, отдалечени от туристическа дестинация, вкл. урбанизирани територии и/или къмпинги;
•    Група IV – Морски плажове с ограничено ползване или определени за развиване на специален вид туризъм.

Законопроектът въвежда и класификация на морските плажове, съобразно туристическите услуги, които могат да се предоставят на тях, въз основа на минимални изисквания за техния вид и качество.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8.html">
Pinterest
RSS