Кметът на община Несебър и директори на учебни заведения обсъдиха мерки за преминаване към едносменен режим на обучение

Кметът на община Несебър и директори на учебни заведения обсъдиха мерки за преминаване към едносменен режим на обучение

Днес кметът на Община Несебър Николай Димитров се срещна с директорите  на ПГТ „Иван Вазов“ – инж. Славчо Станелов  и  СУ „Любен Каравелов“- Тодорка Желязкова.

Целта на срещата бе да се обсъди готовността на училищата и мерките, които общината предприема, за да  се осигури необходимата на учебните заведения база за преминаване към едносменен режим на обучение.

Във връзка с прилагане на нормативната уредба и след гласуване на закона за предучилищно и училищно образование през 2016 година се прие, че учениците трябва да преминат на едносменен режим на обучение. Това ще се осъществява поетапно, съобразено с възможностите на всяко учебно заведение. В тази връзка всяко училище, което е на двусменен режим изготвя план, съгласуван с общината за възможностите, мерките и прогнозните срокове за преминаване на едносменен режим на обучение.

За Община Несебър това са двете най-големи училища на нейната територия – ПГТ „Иван Вазов“ и СУ „Любен Каравелов“.

На срещата на кмета  Димитров с директорите бе уточнено, че за разширяване на базата  на СУ „Любен Каравелов“  с нова сграда  вече има  изготвен  подробен устройствен план. Новият план е внесен в Министерството на културата и се чака съгласуване с НИНКН, тъй като  предвидената сграда ще бъде разположена с санитарно-охранителната зона на  Несебър.  Заложени  са средства за изготвяне на работния проект  и той ще стартира след приемане на ПУП-а. Поради процедурите, съпътстващи  разрешителния режим за строителни дейности в  санитарната зоната на стария Несебър, общината и училището изготвят резервен  план за преустройство на съществуващата база и подсигуряване на допълнителни помещения за учениците от първи до четвърти клас. Така децата в начален етап на обучение ще преминат на едносменен режим. В допълнение,  след приключване на учебната година за най-малките, Община Несебър започва саниране на училището.

По отношение на ПГТ „Иван Вазов“ бе уточнено, че обсъжданите на по-ранен етап варианти за разширение и надстрояване  на съществуващата постройка ще дебалансират учебния процес. Затова кметът Николай Димитров и директорът инж.Славчо Станелов са приели единно решение, което ще бъде предложено за гласуване в Общинския съвет, да се закупи съседният на училището парцел. Това ще доведе до  окрупняване на  терена. Върху него ще се проектира нова учебна сграда, съобразена с изискванията и стандартите на модерното съвременно образование.

Занапред приема в професионалната гимназия ще бъде съгласуван с работодателите в туризма, което предполага откриване на нови специалности и паралелки към училището. В тази връзка новата учебна сграда е крайно необходима, за да се постигнат изискванията и задоволят  нуждите на отрасъла.

В по-дългосрочен план се предвижда постепенно преминаване към колежанска форма на обучение, която ще осигури така необходимите на туризма високо квалифицирани кадри.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80-%D0%B8-%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%BD.html">
Pinterest
RSS