Избират изпълнител на модернизацията на ВиК мрежата в селата Рудник и Черно море

Избират изпълнител на модернизацията на ВиК мрежата в селата Рудник и Черно море

Община Бургас обяви обществена поръчка за изпълнител на модернизацията на ВиК мрежата в селата Рудник и Черно море.

Проектът е част от Интегрирания проект за управление на питейните и отпадъчни води в Рудник и Черно Море.
Поръчката е разделена на два етапа и касае изграждане на канализационна система и съоръжение за третиране на отпадъчните води в двете бургаски села.

В първия етап на обекта ще бъде направена частична реконструкция на водопроводната мрежа и сградни водопроводни отклонения и ще бъде изградена гравитачна битова канализационна мрежа със сградни канализационни отклонения в Рудник и Черно море.

През втория етап се предвижда частична реконструкция на водопроводната мрежа и сградни водопроводни отклонения, както и изграждане на канализационна помпена станция (КПС), тласкател и канализационна мрежа със сградни канализационни отклонения за двете села.

Проектът на стойност над 16.4 млн. лв. без ДДС ще се финансира чрез оперативна програма „Околна среда“, Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) и бюджета на община Бургас.

Срокът за изпълнение на строителните дейности е две години и половина след подписването на договора.

В търга могат да участват български и чуждестранни компании и обединения, като подаването на оферти е до 16 декември.

Офертите ще бъдат отворени на 17 декември.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82.html">
Pinterest
RSS