Земеделското министерство иска промяна в закона за ДДС

Земеделското министерство иска промяна в закона за ДДС

Предлага се промяна в Закона за Данък добавена стойност за връщане на ДДС за износ на дървен материал

Министерство на земеделието и храните представи пакет от допълнителни мерки за устойчиво и многофункционално стопанисване на горите. Пакетът включва 5 допълнителни мерки, съобщи агенция Фокус.

Съгласувано с Министерство на финансите ще бъде направено предложение да се извърши промяна в Закона за Данък добавена стойност за връщане на ДДС за износ на дървен материал. Това ще сложи икономическа преграда на опитите да се експортира необработен дървен материал, счита заместник-министър Георги Костов.

Друга мярка е ускоряване на дейностите за сертификацията на държавните горски територии, от сегашните 25% до 80 % в срок от една година.

Незаконните сечи в българските гори според доц. Костов са сведени до минимум. По официални данни  от статистиката количеството е около 40 хил. кубика годишно, а по данни на WWF то е до 1 млн. кубика.  Той посочи като причина за наводненията не сечите, а непочистените корита, лошата и неподдържана инфраструктура и по-голямото количество валежи, които са били 180 % през миналата година спрямо нормата.

Възникнала е идея част от служителите на парковите дирекции да бъдат преназначени като горски инспектори, които да служат за опазване на дейностите, извършвани на територията на парковете.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC.html">
Pinterest
RSS