Експерти провериха помпите за отпадъчни води в Слънчев бряг

Експерти провериха помпите за отпадъчни води в Слънчев бряг

Експерти от БДЧР,  РИОСВ-Бургас, община Несебър и ВиК-Бургас са извършили проверка по сигнал за спиране на тласкателните помпи за отпадъчни води в канализационната система на к.к.“Слънчев бряг“, съобщиха от  Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Проверени са 13 канализационни помпени станции (КПС), от които седем са на територията на курорта. При проверката не е констатирано преливане. Няма следи от изтичане на отпадъчни води на площадките, откъдето водите се изтласкват към ПСОВ „Равда – Слънчев бряг – Несебър“. Не е констатирано изтичане на непречистени отпадъчни води от КПС и заустване във водни обекти и замърсяване на прилежащи терени. В района на КПС не се усеща остра миризма. Осигурено е денонощно наблюдение чрез радиообмен с диспечерски пункт, намиращ се в район Несебър на ВиК-Бургас.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%8A.html">
Pinterest
RSS