Дискутираха образователната реформа на форум в Бургас

Дискутираха образователната реформа на форум в Бургас

В гражданския диалог, иницииран от ГЕРБ,  се включи лично министърът на образованието и науката Красимир Вълчев

Удостоеният със званието „Град на знанието” Бургас бе домакин на граждански диалог на тема образование –  част от Платформата „Европа в нашия дом“. Голямата зала на Експозиционен център „Флора” едва побра желаещите да се включат в дискусията директори и преподаватели от училищата, детските градини и университетите в Бургас, служители в образователната сфера, депутати, кметове, общински съветници, представители на общини, журналисти и граждани. Целта на форума бе да се откроят добрите страни на свършеното до сега в образователната реформа и да се начертаят посоките в работата занапред, като се наблегне на обратната връзка с хората, осъществяващи  реформата на практика – учителите.

Специално за да чуе от първа ръка мнения за ефективността на образователната реформа в Бургас, който е на първо място в страната по иновативни училища, пристигна министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

„Образованието е тема, по която в най-голяма степен можем и трябва да водим положителен разговор за нашето общо бъдеще. То е тема, в която можем да свържем измерението на европейските и националните политики с местните политики”,  подчерта министър Вълчев.

В словото си той изтъкна основните приоритети, по които се работи в настоящия момент: обхващането на всички деца в училище и оптимизиране на материалната база в съответствие с необходимостта от овладяване на новостите в информационните технологии в образованието. Като истинска и необходима промяна министър Вълчев открои креативността на учителите, които трябва да имат свободата да избягват традиционните модели на преподаване. „Учителите няма да се отказват от учебниците, но ще наблегнат на творческите подходи във всеки час за придобиване не само на знания, но и на умения. Резултатите няма да се усетят веднага, но промяната е задължителна и усилията на всички трябва да са насочени към нея”, заяви  той.

Евродепутатът от групата на ЕНП/ГЕРБ Асим Адемов, който е единственият учител в Европарламента сподели убедеността си, че образованието в България върви в точната посока и постепенно се изравнява с европейските практики.

„В последните години Община Бургас се опитва да поставя в дневния  ред на своите инвестиционни програми дейност „образование”, припомни кметът на Бургас Димитър Николов. Той даде висока оценка на работата на бургаските учители и им благодари за извоюваното чрез тях  признание – Бургас да бъде град на знанието.