Дават на концесия морски плаж „Слънчев бряг- юг“

Дават на концесия морски плаж „Слънчев бряг- юг“

Министерският съвет взе решение за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Слънчев бряг-юг“, община Несебър, област Бургас. Предлага се срокът на концесията да е 20 години.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 530 809 лв. без ДДС.

Морският плаж ще бъде обезпечен със задължителните дейности по ЗУЧК – осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

Правителството удължи срока на договора за концесия за услуга за морски плаж „Слънчев бряг – север“, община Несебър, област Бургас до 20 години.

Удължаването на срока е с оглед изложените нови инвестиционни намерения на концесионера за подобряване на облика на морския плаж и необходимото време за постигане на икономическо равновесие за двете страни по концесионния договор.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B6-%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5.html">
Pinterest
RSS