Гражданите на Поморие казаха  „НЕ!“ на  хотелски мастодонт на морския бряг

Гражданите на Поморие казаха „НЕ!“ на хотелски мастодонт на морския бряг

Проверките в Община Поморие от държавните органи стартираха

Току-що приключи срещата между кмета на община Поморие от ГЕРБ Иван Алексиев, председателя на местния парламент, общински съветници, зам.-кметове, директора на ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ” – Петър Войнов, придобил известност покрай имотните далавери в Община Царево, Гражданска инициатива „Да спасим Яворовите скали“ и други заинтересовани от съдбата на черноморския курорт граждани.

Поводът за дискусията е преобразуването на публична общинска собственост в частна общинска собственост (в мандатите на Иван Алексиев и с негова подкрепа, както и на повечето съветници), като целта е апетитният имот да попадне в ръцете на частен инвеститор, възнамеряващ да строи бетонов хотелски мастодонт на брега на морето. Така и става. „Това им била мечтата“, вмъкна на срещата кметът на Поморие.

Процесният имот се намира на емблематичното за Поморие място – Парк „Яворов“, който включва единствените в света Яворови скали, Лятно кино „Яворов“, паметника на гения Пейо К. Яворов. 
Парцелирането на собствеността е стъпка към построяването на многоетажен хотел и изливането на бетон върху Яворовите скали, като така невероятният пейзаж  и залезите над Черно море ще бъдат заличени завинаги. Това разтревожи хора от цяла България и от чужбина, защото тази гледка е вдъхновявала и великият поет, написал едни от най-божествените си стихове именно в Анхиало.

Илюстративен фотоколаж, онагледяващ инвестиционното намерение за построяване на хотел в лицето на Яворов

На срещата кметът на Община Поморие Иван Алексиев показа документи с невярно съдържание от 2005 г., които ще бъдат обект на стартирала  прокурорска проверка, прехвърляйки вината за имотната далавера на предишни общински ръководства.

След ожесточен спор между граждани и местна власт, управниците заявиха категорично и безапелационно, че ще бъдат удовлетворени исканията на хората, а общинските съветници ще гласуват в обществен интерес. Помолиха докладната-записка на кмета да не бъде изтегляна, а гласувана на предстоящото заседание на 30.01.2018г. от 11 часа в Художествена галерия „Дечко Стоев“, като публично обещаха, че решението ще бъде социално справедливо и изцяло в полза на гражданите и техните желания.

Кметът на община Поморие съобщи, че Комисия на Министерство на културата е вече в Поморие, след като е било сезирано ведомството (но не от Община Поморие), а  архитектурно-културно-исторически ансамбъл „Яворови скали“ ще бъде със статут на „Паметник на културата“, каквито са исканията на хората.

Публикуваме исканията на гражданите, към които тече паралелно и подписка в тяхна подкрепа:

ПОДПИСКА

В ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА НА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА „ДА СПАСИМ ЯВОРОВИТЕ СКАЛИ“, АДРЕСИРАНИ ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ:

  1. Да не се приема Докладната на кмета на Община Поморие до Общински съвет – Поморие за одобрение на ПУП- ПЗ на имот № ПИ 57491.503.578 или при включването й в Дневния ред на Заседание на ОбС-Поморие съветниците да гласуват „ПРОТИВ“;
  2. Да се промени видът собственост на имот № ПИ 57491.503.579 (Яворовата градинка) от частна общинска собственост в публична общинска собственост;
  3. Да се възложи на лицензирана фирма заснемане на имот № ПИ 57491.503.581, нанесен в кадастралните карти като Яворова алея. Корекциите от заснемането да се нанесат в кадастралната карта;

  4. Общински съвет – Поморие да оттегли доверието си от Катя Аргирова Христофорова, като председател на Комисията по законност и обществен ред;

  5. Да се възложи на кмета на община Поморие обособяването на архитектурно-културно-исторически ансамбъл „Яворови скали“ с обхват на имоти: Имот № ПИ 57491.503.576 – Морска гара; Имот № ПИ 57491.503.577 – Паркинг; Имот № ПИ 57491.503.581 – Алея (след корекциите на имота за действителните му граници); обособяване на нов имот Яворови скали – скалистия бряг пред Яворовата градинка и под сцената на лятното кино с граници: Север-алея; Юг-пътя за Морски клуб; Запад-морска площ; Изток-Яворовата градинка и Лятното кино; Имот № ПИ 57491.503.578 – имот на фирма “Арси Христофоров и Бойчев” ООД; Имот № ПИ 57491.503.578.1 – Ресторант на фирма “Арси Христофоров и Бойчев” ООД; Имот № ПИ 57491.503.579 – Яворова градинка – да се нанесат в кадастралните карти стълбите към Яворовите скали; Паметника на Яворов; Имоти № ПИ 57491.503.579.1, № ПИ 57491.503.579.2, № ПИ 57491.503.579.3, № ПИ 57491.503.579.4, № ПИ 57491.503.579.5 – съставни части от лятно кино ,,Яворов” и да приеме този ансамбъл с особен статут, който включва в себе си забрана за всякакъв вид ново строителство и изменение на съществуващите ПЗ, с изключение на дейности, свързани с ремонт и поддръжка на обекти и сгради, алеи, градинки и брегоукрепителни съоръжения, включени в него;

  6. Да се възложи на кмета на община Поморие разваляне на договора за покупко-продажба между Община Поморие и „Арси Христофоров и Бойчев“ ООД на имот № ПИ 57491.503.578 и връщането на собствеността върху имота на Община Поморие;

  7. Да се възложи на кмета на Община Поморие да сезира Министерството на културата за единствения запазен понастоящем археологически паметник на територията на Стария град на Поморие – фрагмент от южната крепостна стена на късносредновековния Анхиало (XIII – XV век); да бъде поканена комисия от Министерството на културата за оглед на мястото и издаване на съответния акт на паметника и предвидените режими за опазването му; да бъдат финансирани археологически проучвания в района около крепостната стена и това да се използва за спирането на всякакво строителство, съгласно разпоредбите на няколко закона от Българското законодателство;

*Личните данни от тази бланка няма да се използват за други цели, освен за целите на Гражданска инициатива „Да спасим Яворовите скали“ и ще бъдат внесени в Народното събрание и Министерски съвет на Република България, Община Поморие и Общински съвет – Поморие. Предложенията за подписката са неразделна част от този лист и са отпечатани на обратната страна на този лист.

по ред

Име, презиме, фамилия

Адрес

Подпис

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE.html">
Pinterest
RSS