В Община Несебър ще заработи звено „Общинска полиция“

В Община Несебър ще заработи звено „Общинска полиция“

Звено „Общинска полиция” бе създадено днес в Несебър. С договора, подписан от кмета на община Несебър – Николай Димитров и директора на ОДМВР – Бургас Георги Костов се сформира извънщатна за МВР структура с полицейски правомощия, която ще е на директно подчинение на кмета на крайморската община, под прякото ръководство на Бургаската полицейска дирекция. В звеното ще работят десет полицейски служители.

Договорът бе подписан на тържествена церемония в сградата на Старото кметство. На церемонията присъстваха Виктор Борисов – заместник кмет „Правно обслужване и общинска собственост“, Стойко Стоянов – секретар на община Несебър, Никола Пейков – Директор на Дирекция „Транспорт и пропускателен режим“, както и представители от ръководството на ОДМВР – Бургас.

Десетте полицейски служители с охранителни функции ще следят за опазване на обществения ред на територията на община Несебър. Техен ангажимент е както превенция на правонарушенията, така и контролна и административно-наказателна дейност по действащото законодателство и Наредбите на Общински съвет – Несебър.

Новосформираното звено ще осъществява контрол за безопасността на пътното движение, като ще осигурява безпрепятствено придвижване на градския транспорт на територията на община Несебър. В неговите правомощия са охраната на обществени мероприятия и обекти, разположени в крайморската община, защитата на правата и свободите на гражданите, опазването на живота, здравето и имуществото им.

Договорът е сключен за срок от пет години, като десетте полицаи от Звено „Общинска полиция” – Несебър са на цялостната издръжка на бюджета на община Несебър. Кметът Николай Димитров ще им поставя непосредствените задачи, но  контрола и методическото ръководство, обучението на личния състав, назначаването на полицейските служители, както и прекратяването на служебните им правоотношения, независимо че са извън щата на вътрешното министерство, ще се осъществява от ОДМВР – Бургас.

Община Несебър винаги си е сътрудничила с всички институциите и подписването на този договор е поредният пример за това. Създаването на Звено „Общинска полиция“ е важно за община Несебър и района, поради струпването на многобройни туристи/около 500 хиляди/, както и на криминално проявени личности през летния сезон. Новото формирование ще работи заедно с „Общинското звено за самоохрана“ за предотвратяване на произшествия и осигуряване  спокойствието на гражданите и гостите на Несебър.

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80-%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BE.html">
Pinterest
RSS