„ВИТА“ откри процедура по ЗОП за клона в Поморие и събира оферти

„ВИТА“ откри процедура по ЗОП за клона в Поморие и събира оферти

„ВИТА“ ЕООД стартира процедура с предмет на дейност Изпълнение на СМР по ремонт на блок А, блок Б и топла връзка между тях на „Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация- Вита” ЕООД клон Поморие”.

Състоянието, в което се намират сградите, ги прави опасни за експлоатация и за преминаващите около тях хора. Зданията не отговарят и на съвременните медицински и строителни стандарти. Това налага тяхното ремонтиране.

Общата прогнозна стойност на поръчката е за 268 хил. лева (без ДДС). Крайният срок за получаване на оферти от заинтересованите лица е до 16.30 часа на 23.10.2017 г.

Повече информация за откритата обществена поръчка и техническото задание на сградите, проекто-договора, количествената сметка, СМР и възникнали питания, ще откриете на: www.vita-velingrad.com

Номерът на обявата в портала на АОП е: 298/06. 10.2017 г. 

Остави коментар

*

Facebook
SHARE
Следи чрез Email
Google+
http://nabrega.bg/%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B7%D0%BE%D0%BF-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD.html">
Pinterest
RSS