Безплатно обучение за екскурзоводи и планински водачи в Странджа

Безплатно обучение за екскурзоводи и планински водачи в Странджа

   

 

 

 

  

 

 

 

 

Обучението за туристически водачи /гидове/  е безплатно и с времетраене от 1 ден. Курсът ще се проведе на 18 септември 2017 г. в Созпол от лектори-специалисти по планински туризъм и планинско спасяване и краевед. 

Семинарът ще мине при следната програма:

9.45-10.00 ч. Регистрация на участниците и раздаване на прескитове;

10.00-11.00 ч. Лекция с презентация: Особеностите на планинския туризъм, организиране и осъществяване на туристическо пътуване. Принципи за работа с индивидуални клиенти и малки групи. Формиране на туристически пакети;

11.00-11.30 ч. Кафе-пауза;

11.30-12.30 ч. Лекция: Дефиниране на регионалния туристически продукт. Странджански легенди и предания. Особености на екскурзоводската беседа за туристически забележителности в Странджа;

12.30-14.00 ч. Кафе-пауза и обяд;

14.00-14.45 ч. Лекция: Планински туризъм при различни метеорологични условия и по разнообразни терени. Ориентиране по карта. Работа с компас и алтернативни начини за ориентиране. Съвременна туристическа екипировка и методи на използване;

14.50 – 15.30 ч. Лекция с презентация: Специфика на Странджа планина, опасности в планината и как да се справим с тях, работа с компас и алтернативни начини на ориентиране;

15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза;

16.00 – 17.00 ч. Дискусия и практикум.

Желаещите могат да заявят своето участие до 15.09.2017 г. (18.00 часа) на телефон: 088/ 893 33 37. Преминалите курса на обучение ще получат сертификат за гидове.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма INTERREG-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Турция.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Турция, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на <Център Алеф> и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.